LEX DVD – Błąd CC-28 przy zabezpieczeniu kluczem HASP.

 

Podczas próby uruchomienia programu Lex, zabezpieczonego sprzętowym kluczem HASP – w momencie, kiedy klucz jest wpięty i się świeci, pojawia się poniższy komunikat:

Komunikat może pojawić się z dwóch powodów:

  1. Brak komunikacji na porcie 475: 
    Jeśli program uruchamia się na komputerze, gdzie jest zainstalowany klucz HASP, natomiast na końcówkach nie, to powodem jest brak komunikacji na porcie 475 TCP/UDP.

Rozwiązanie:
W tej sytuacji należy udrożnić port 475 TCP/UDP dla połączeń wychodzących i przychodzących na komputerze, gdzie klucz jest zainstalowany. Udrożnienie komunikacji może wymagać dodania wyjątku na port 475 we/wy na zaporze systemu Windows oraz w programie antywirusowym.

 

  1. Błędny adres serwera w pliku nethasp.ini:
    Jeśli program nie uruchamia się na serwerze, a także na końcówce, to błąd wskazuje na błąd w adresie serwera w pliku nethasp.ini.

Rozwiązanie:
W tej sytuacji należy w pliku nethasp.ini, który znajduje się w głównym katalogu Lexa, poprawić adres IP komputera, do którego wpięty jest klucz HASP. Ważne jest, aby upewnić się, czy po adresie IP (lub nazwie komputera) znajduje się znak końca linii.