LEX DVD – Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego.

 

Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego w celu wprowadzenia nowego klucza aktywacyjnego, lub ponownie tego samego klucza po problemach z jego aktywacją.

Jeżeli posiadają Państwo klucz nie sieciowy (na jedno tylko stanowisko) proszę punkt pierwszy pominąć i od razu przejść do punktu drugiego.

Krok 1 możemy pominąć jeżeli problem polega tylko na podmianie/skasowaniu samego klucza. Czynności z kroku 1 należy wykonać jeżeli dodatkowo jest problem z usługą NKLS na kluczu sieciowym.

Krok 1

Usunięcie NKLS Juggler

W celu usunięcia NKLS należy najpierw usunąć usługę nklsjuggler, aby to zrobić należy otworzyć konsolę CMD, najlepiej w trybie administratora klikając na CMD prawym przyciskiem myszy i wybierając „Otwórz jako administrator”.

Klikamy na Menu Start > wpisujemy w polu na dole „cmd” > na górze klikamy prawym przyciskiem myszy w „cmd.exe” > klikamy w „Uruchom jako administrator”.

W konsoli najpierw wpisujemy polecenie na zatrzymanie usługi:

net stop nklsjuggler

Następnie wpisujemy polecenie na usunięcie usługi:

sc delete nklsjuggler

i naciskamy Enter

Po usunięciu usługi NKLSJuggler możemy przejść na Komputer > Dysk C > Program files(x86)

Odnajdujemy i kasujemy katalog NKLSJuggler, jeśli nie udałoby nam się skasować tego katalogu teraz, zmieniamy jego nazwę na obojętnie inną niż NKLSJuggler. Katalog ze zmienioną nazwą możemy spróbować skasować później.

Krok 2

Przystępujemy teraz do wyczyszczenia klucza aktywacyjnego:

W tym celu w systemie należy ustawić wyświetlanie plików folderów ukrytych, jak również systemowych

-kasujemy katalog: Key-Base

WINDOWS 7 i nowsze: c:\ProgramData

WINDOWS XP/2003: c:\Documents and Settings\All Users\ ;

C:\Documents and Setting\ALL Users\AplicationData

 

-kasujemy plik prodinf.kx  z katalog

WINDOWS 7 i nowsze: c:\ProgramData\WKPolska

WINDOWS XP/2003: c:\Documents and Settings\Aplication Data\WKPolska

 

– kasujemy pliki product.kx oraz pinfshadow.kx z katalogu LEXa (tam gdzie program jest zainstalowany)

 

Proces podmiany zabezpieczenia i aktualizacji przedstawiony jest poniżej:

Uruchamiamy płytę

Po jej uruchomieniu postępujemy wg instrukcji na zrzutach ekranowych:

Jeżeli jest to wersja nie sieciowa, można ścieżkę pozostawić standardową.