LEX DVD – Instrukcja instalacji oprogramowania LEX w oparciu o zabezpieczenie „Klucz HASP”.

 

Przygotowanie do procesu instalacji.

W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy:

  • Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX
  • Zestaw płyt bazowych ( oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok)
  • Klucz HASP
  • Opcjonalnie płytę bazową Prawo Miejscowe (oznaczona opisem Baza – Miesiąc – Rok).

  Proces instalacji programu SIP LEX należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej.

W celu zainstalowania oprogramowania należy wybrać opcję „Instalacja”. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran „Ustalenia katalogu dla programu”. Program SIP LEX domyślnie wprowadzi ścieżkę C:\Program Files\LEX; w przypadku systemów Windows 64bit ścieżka ta jest następująca: C:\Program Files(x86)\LEX.

 Po wskazaniu miejsca instalacji programu SIP LEX należy kliknąć „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia.

Z listy należy wybrać dostępny rodzaj zabezpieczenia – HASP – i zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

Na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującymi polami:

  • Protokół sieci – należy wskazać protokół, na którym działa komputer pełniący funkcję serwera klucza HASP.
  • Serwer uprawnień netHASP na tym komputerze – pozwala potwierdzić obecność klucza HASP na komputerze, z którego jest wykonywana instalacja.
  • Adres IP komputera, na którym jest zainstalowany serwer – należy podać adres IP bądź sieciową nazwę komputera, na którym znajduje się klucz.

Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.

  • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty BAZA 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu.
  • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty bazowej do komputera.
  • Wybór opcji „Instaluj Prawo Miejscowe” – jest opcją dodatkową, uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionego modułu.

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu zaleca się pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję należy potwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Na ekranie wyświetli się informacja, że zostanie zainstalowany program SIP LEX. Jeszcze raz zostanie podana lokalizacja dla instalowanego programu.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Instaluj”.

 W dalszej części procesu instalacji programu SIP LEX instalator poprosi o włożenie do odtwarzacza odpowiednio płyt BAZA 1, BAZA 2, BAZA 3.

Po wykonaniu wszystkich wskazanych czynności i prawidłowym przebiegu instalacji na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja zakończona sukcesem”.