LEX DVD – Instrukcja instalacji oprogramowania.

 

Przygotowanie do procesu instalacji

W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy:

 • Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX
 • Zestaw płyt bazowych (oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok)
 • Aktualne zabezpieczenie, którym chroniony jest program.

 Proces instalacji programu SIP LEX należy rozpocząć od włożenia do napędu płyty aktualizacyjnej.

 W celu zainstalowania oprogramowania należy wybrać opcję „Instalacja”. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony ekran „Ustalenie katalogu dla programu”. Program SIP LEX domyślnie wprowadzi ścieżkę C:\Program Files\LEX; w przypadku systemów Windows 64bit ścieżka ta jest następująca: C:\Program Files(x86)\LEX.

 Po wskazaniu miejsca instalacji programu SIP LEX należy kliknąć „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia.

Z listy należy wybrać aktualny rodzaj zabezpieczenia, którym chroniony jest program, i zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

W przypadku zabezpieczenia kluczem aktywacyjnym na ekranie monitora zostanie wyświetlone następujące okno:

Należy wprowadzić klucz aktywacyjny, by w dalszej kolejności wybrać sposób aktywacji produktu (zalecana metoda on-line).

W przypadku zabezpieczenia kluczem HASP (wielostanowiskowy, jednostanowiskowy) na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującymi polami:

 • Protokół sieci – należy wskazać protokół, na którym działa komputer pełniący funkcje serwera klucza HASP.
 • Serwer uprawnień netHASP na tym komputerze – pozwala potwierdzić obecność klucza HASP na komputerze, z którego jest wykonywana instalacja.
 • Adres IP komputera, na którym jest zainstalowany serwer – należy podać adres IP bądź sieciową nazwę komputera, na którym znajduje się klucz.

W przypadku zabezpieczenia programu serwisem logowania na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującymi polami:

 • Login, czyli adres e-mail, który został zarejestrowany w serwisie logowania.
 • Hasło, które zostało ustalone przez użytkownika w czasie rejestracji konta.
 • Ekran dostępnych licencji (po wciśnięciu klawisza „Zaloguj”).

W przypadku zabezpieczenia programu kodem znakowym na ekranie monitora zostanie wyświetlone okno z następującym polem:

 • Kod znakowy

Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.

 • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty BAZA 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu.
 • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty aktualizacyjnej do komputera.
 • Wybór opcji „Instaluj Czasopisma Online”, „Instaluj Informator Prawno-Gospodarczy Gold”, „Instaluj Prawo Miejscowe” – jest opcją dodatkową, uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionego modułu.

Po wybraniu odpowiednich parametrów należy zatwierdzić wybór przyciskiem „Dalej”.

 

W przypadku braku odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu zaleca się pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję należy potwierdzić przyciskiem „Dalej”.

Na ekranie wyświetli się informacja, że zostanie zainstalowany program SIP LEX. Jeszcze raz zostanie podana lokalizacja dla instalowanego programu.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji należy kliknąć przycisk „Instaluj”.

W dalszej części procesu instalacji programu SIP LEX instalator poprosi o włożenie do odtwarzacza odpowiednio płyt bazowych (np. BAZA 1 – Miesiąc – Rok).

Po wykonaniu wszystkich wskazanych czynności i prawidłowym przebiegu instalacji na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja zakończona sukcesem”.