LEX DVD – Lokalizacja klucza WKP w rejestrze.

 

Programy z serii Lex tak jak każde oprogramowanie, które wymaga instalacji, zapisuje informacje w Rejestrze systemu Windows. Rejestr jest bazą danych konfiguracyjnych, w której przechowywane są informacje o konfiguracji i ustawieniach użytkowników, a także programów.

Klucz WKP z ustawieniami użytkownika znajduje się w poniższej lokalizacji:

  • Dla systemu Windows XP:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Wolters Kluwer Polska

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wolters Kluwer

  • Dla systemu Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Wolters Kluwer Polska

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wolters Kluwer