LEX DVD – Problem z instalacją HASP-a, instrukcja reinstalacji klucza.

 

W przypadku problemów z wykrywaniem klucza HASP, mimo poprawnej konfiguracji w pliku nethasp.ini, warto zastosować poniższą instrukcję w celu całkowitego usunięcia HASP-a z systemu i jego ponownej instalacji.

 Aby odpiąć Haspa, przez „Programy i Funkcje” należy odinstalować „HASP Device Drivers” i „HASP Licence Manager” (HASP Licence Manager może nie być zainstalowany przy kluczu niesieciowym – koloru niebieskiego).

 Po odinstalowaniu sterowników i HASP LIcence Managera należy przejść do katalogu Windows i sprawdzić, czy po usunięciu sterowników pozostały pliki „aks*”. Jeśli tak, po wejściu do katalogu w prawym górnym polu należy wpisać „aks*”, tak aby program wyszukał określone elementy. Następnie wszystkie pliki, które zawierają przedrostek „aks”, należy usunąć (katalogi nie), jak pokazano poniżej:

 

Następnie należy kliknąć kolejno w Panel sterowania > Wszystkie elementy Panelu sterowania > System > Zaawansowane ustawienia systemu > Sprzęt -> Ustawienia instalacji urządzeń i zmienić opcję, tak jak pokazano niżej, aby system nie instalował oprogramowania z Windows Update.

 

W kolejnym kroku z płyty aktualizacyjnej z tej lokalizacji należy zainstalować sterowniki do HASP-a (przed instalacją sterowników nie należy podpinać HASP-a). Gdyby chodziło o HASP-a niesieciowego (koloru niebieskiego), wystarczy zainstalować tylko sterowniki (HASP4_driver_setup zamiast HASP_LM_setup, który przeznaczony jest dla sieciowego klucza – koloru czerwonego).