LEX DVD – Program jest już prawdopodobnie uruchomiony.

 

Wykryto uruchomiony program

Podczas próby dokonania aktualizacji programu z serii Lex może się pojawić komunikat:

Komunikat może pojawić się z trzech powodów:

  1. Uruchomiony program:

W wersji jednostanowiskowej program jest uruchomiony na komputerze, na którym jest przeprowadzana aktualizacja lub w przypadku wersji sieciowej – program jest uruchomiony przez jakiegoś użytkownika.

Rozwiązanie:

Należy wyłączyć program na komputerze, z którego jest wykonywana aktualizacja, a także na innych komputerach w sieci, które mogą z programu korzystać.

 

  1. Brak praw do zapisu:

W katalogu z programem użytkownik nie ma praw do zapisu – użytkownik posiada ograniczone prawa administratora

Rozwiązanie:
W tej sytuacji należy zgłosić się do administratora zajmującego się komputerem w celu zwiększenia uprawnień na katalog Lex dla użytkownika wykonującego aktualizację. W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 może wystarczyć uruchomienie pliku start.exe jako administrator. W tym celu należy dostać się do zawartości płyty, kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie „start.exe”, a następnie wybrać „Uruchom jako administrator”.

 

  1. Zawieszenie procesu:
    Po wcześniejszym wyłączeniu programu Lex w tle uległ zawieszeniu proces LEXW.exe

Rozwiązanie:
Rozwiązaniem będzie zamknięcie procesu LEXW.exe za pośrednictwem Menedżera zadań. Menedżer zadań można uruchomić, wciskając jednocześnie klawisze CTRL + ALT + DELETE.

UWAGA: W przypadku systemów operacyjnych Windows Vista oraz Windows 7 komunikat będzie związany z Kontrolą Konta Użytkownika (tzw. UAC). Można go trwale wyłączyć (nie zalecamy tego!).