LEX Intranet – Wymagania Techniczne.

 

Wymagania minimalne dla serwera aplikacji LEX dla Intranetu (nowy interface):

Niezawodność i dostępność: Serwer musi spełniać standardy niezawodności odpowiednie do ustaleń podpisanej z klientem umowy. W szczególności powinien być maszyną dedykowaną do wyłącznego użytku dla SIP LEX dla Intranetu. W przypadku restrykcyjnych umów (np. zapewnienie dostępności usługi 24h/7dni) niezbędna jest redundancja głównych podsystemów serwera: systemu dyskowego (np. w postaci macierzy typu RAID1) oraz zasilaczy. Zaleca się rozwiązania klastrowe, jeśli usługa ma być dostępna jednocześnie dla bardzo dużej ilości użytkowników (granica zastosowania klastra jest zależna od wydajności danego serwera).

Pamięć operacyjna: Płyta główna serwera powinna zapewniać wsparcie sprzętowe dla obsługi niezbędnej do prawidłowego działania programu ilości pamięci RAM.

ilość licencji *             0-50     50 – 200            200-400            400 – 1000

minimum RAM [GB]   16        24                    32                    48

(*) Przyjmujemy, że ilość licencji = ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników.

Procesor: Procesor w konfiguracjach do 50 licencji: 2x3GHz (64bit) Procesor w konfiguracjach powyżej 50 licencji: +1core/100 dostępów

Przestrzeń dyskowa:

UWAGA: Ilość zajmowanego miejsca zwiększa się z każdą aktualizacją programu. W tabelce przedstawiono warianty minimalnego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową:

dane LEX  (na aktualizacje)    600 GB

dane LEX  + moduł IPG            800 GB

dane LEX  + moduł IPG + skany aktów prawnych  1300 GB

W tabelce przedstawiono warianty optymalnego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową:

dane LEX  (na aktualizacje) 1 TB
dane LEX  + moduł IPG 1 TB
dane LEX  + moduł IPG + skany aktów prawnych 1,5 TB

Powyżej 100 licencji serwer powinien zapewniać dużą wydajność systemu dyskowego, zalecany jest kontroler SCSI lub SAS + dyski w konfiguracji RAID1 lub innej zapewniającej szybki odczyt oraz redundancję dysków (RAID5, RAID10).

System operacyjny:

Debian 8 x64

Otwarte porty TCP Serwer SIP LEX dla Intranetu świadczy usługi na porcie TCP/80 (opcjonalnie port 81 dla Informatora Prawno Gospodarczego), w związku z tym wszyscy użytkownicy muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do tego portu serwera.

Aktualizacja:

Aktualizacja automatyczna – paczki aktualizacyjne ściągane są automatycznie wg. zadanych parametrów (dzień, godzina, …) na zasadzie pull. Zadana grupa adresatów dostaje emaile z powiadomieniami o wykonanych aktualizacjach. Proces jest całkowicie bez obsługowy, w przypadki niepowodzenia przywracana jest ostatnio działająca wersja oraz wysyłane jest powiadomienie emailowe o napotkanym problemie.

Aktualizacja semi-automatyczna – w tym modelu użytkownik ręcznie inicjuje proces aktualizacji z internetu, lub pobiera samodzielnie paczki aktualizacyjne i uruchamia proces aktualizacji.

Aktualizacja z nośnika – użytkownik otrzymuje dane na nośniku, np. dysk USB, podłącza dysk do serwera i uruchamia proces aktualizacji.

Virtualizacja:

Serwer SIP LEX pracuje w środowiskach virtualnych, które spełniają powyższe wymagania sprzętowe. Zweryfikowane środowiska: VMWare, Hyper-V, VirtualBox,

Integracja z LDAP Możliwa integracja z LDAP AD / CASA

Zarządzanie:

Zarządzanie odbywa się z poziomu panelu sterowania w przeglądarce: – podgląd użytkowników z możliwością wylogowania – ustawianie użytkowników VIP (gwarantowany dostęp użytkownika w przypadku licencji konkurencyjnych) – ustawianie czasu wylogowania przy braku aktywności

Wymagania dla stacji roboczej:

Przeglądarka (cookies + javascript):

Microsoft Edge i Internet Explorer (najnowsza wersja)
Firefox (wersja najnowsza i dwie wstecz),
Chrome (wersja najnowsza i dwie wstecz)

Obsługa plików *.pdf

Do prawidłowego wyświetlania plików *.pdf zalecane jest korzystanie z programu Adobe Acrobat Reader w wersji najnowszej.”

*średnie obciążenie łącza per użytkownik: ~20kBps”

Wymagania minimalne dla serwera aplikacji LEX dla Intranetu (stary interface):

Niezawodność i dostępność: Serwer musi spełniać standardy niezawodności odpowiednie do ustaleń podpisanej z klientem umowy. W szczególności powinien być maszyną dedykowaną do wyłącznego użytku dla SIP LEX dla Intranetu. W przypadku restrykcyjnych umów (np. zapewnienie dostępności usługi 24h/7dni) niezbędna jest redundancja głównych podsystemów serwera: systemu dyskowego (np. w postaci macierzy typu RAID1) oraz zasilaczy. Zaleca się rozwiązania klastrowe, jeśli usługa ma być dostępna jednocześnie dla bardzo dużej ilości użytkowników (granica zastosowania klastra jest zależna od wydajności danego serwera). 

Pamięć operacyjna: Płyta główna serwera powinna zapewniać wsparcie sprzętowe dla obsługi niezbędnej do prawidłowego działania programu ilości pamięci RAM.

 ilość licencji * 0-50 50 – 200 200-400 400 – 1000
minimum RAM [GB] ** 16 24 32 48

(*) Przyjmujemy, że ilość licencji = ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników.

(**)        Ilość pamięci RAM może być zredukowana w szczególnych przypadkach (np. brak obsługi modułu Informatora Prawno-Gospodarczego, mniejsza ilość jednoczesnych połączeń)

Procesor: Procesor w konfiguracjach do 50 licencji: 2x3GHz (64bit) Procesor w konfiguracjach powyżej 50 licencji: +1core/100 dostępów

Przestrzeń dyskowa: UWAGA: Ilość zajmowanego miejsca zwiększa się z każdą aktualizacją programu. W tabelce przedstawiono warianty minimalnego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową:

dane LEX  (na aktualizacje)  600 GB
dane LEX  + moduł IPG  800 GB
dane LEX  + moduł IPG + skany aktów prawnych  1300 GB

Powyżej 100 licencji serwer powinien zapewniać dużą wydajność systemu dyskowego, zalecany jest kontroler SCSI lub SAS + dyski w konfiguracji RAID1 lub innej zapewniającej szybki odczyt oraz redundancję dysków (RAID5, RAID10). 

System operacyjny:

  • Debian 8 x64 

Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane na serwerze:

  • Apache Tomcat 7 (aktualna wersja)
  • Java JRE 8 (aktualna wersja) 
  • Jetty/Solr

Otwarte porty TCP Serwer SIP LEX dla Intranetu świadczy usługi na porcie TCP/80 (opcjonalnie port 81 dla Informatora Prawno Gospodarczego), w związku z tym wszyscy użytkownicy muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do tego portu serwera.

Aktualizacja:

  1. Aktualizacja automatyczna – paczki aktualizacyjne ściągane są automatycznie wg. zadanych parametrów (dzień, godzina, …) na zasadzie pull via HTTP/HTTPS. Zadana grupa adresatów dostaje emaile z powiadomieniami o wykonanych aktualizacjach. Proces jest całkowicie bez obsługowy, w przypadki niepowodzenia przywracana jest ostatnio działająca wersja oraz wysyłane jest powiadomienie emailowe o napotkanym problemie.
  2. Aktualizacja semi-automatyczna – w tym modelu użytkownik ręcznie inicjuje proces aktualizacji z internetu, lub pobiera samodzielnie paczki aktualizacyjne i uruchamia proces aktualizacji.
  3. Aktualizacja z nośnika – użytkownik otrzymuje dane na nośniku, np. dysk USB, podłącza dysk do serwera i uruchamia proces aktualizacji.

Virtualizacja:

Serwer SIP LEX pracuje w środowiskach virtualnych, które spełniają powyższe wymagania sprzętowe. Zweryfikowane środowiska: VMWare, Hyper-V, VirtualBox, ProxMox, KVM

Integracja z LDAP Możliwa integracja z LDAP AD / CASA

Zarządzanie:

 Zarządzanie odbywa się z poziomu panelu sterowania w przeglądarce: – podgląd użytkowników z możliwością wylogowania – ustawianie użytkowników VIP (gwarantowany dostęp użytkownika w przypadku licencji konkurencyjnych) – ustawianie czasu wylogowania przy braku aktywności

Wymagania dla stacji roboczej Przeglądarka (cookies + javascript): IE11 lub wyżej, MS Edge – najnowsza wersja, FireFox – najnowsza wersja, Chrome 32 – najnowsza wersja.

Obsługa plików *.pdf

Do prawidłowego wyświetlania plików *.pdf zalecane jest korzystanie z programu Adobe Acrobat Reader w wersji najnowszej.”

*średnie obciążenie łącza per użytkownik: ~20kBps

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.