Mapy

 

Mapy to funkcjonalność dostępna z lewego panelu na stronie startowej, umożliwiająca wyświetlenie konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla wskazanego na mapie terenu, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiązanie z widokiem mapy jest również dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego, z ikony . Po kliknięciu w nią, wyświetlona zostanie mapa, a na niej zaznaczone obrysy mpzp uchwalonych danym aktem. Analogicznie, gdy na mapie wybierzemy dany obrys i klikniemy na ikonę , przejdziemy bezpośrednio do uchwały, którą ustanowiono dany mpzp.

Zasady działania

Po wybraniu kategorii Mapa w lewym panelu Ekranu powitalnego, w oknie głównym wyświetla się mapa Polski (mapa świata ustawiona na widoku Polski i państw sąsiadujących), którą można powiększać, pomniejszać, przesuwać, zmieniać rodzaj widoku itp. – za pomocą myszy i standardowych narzędzi Google Maps.

Stopniowe przybliżanie widoku terenu spowoduje wyświetlanie na mapie obrysów (zasięgów) planów, bądź oznaczeń wskazujących przybliżoną lokalizację mpzp. Ikona  oznacza, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie dookreślono granic i w związku z tym nie jest możliwe wyświetlenie obrysu.

Uwaga! Ze względu na różne wskazania granic danego mpzp w aktach uchwalających – obrysy mogą na siebie nachodzić.

Kliknięcie dowolnego miejsca na obrysie bądź oznaczenia wyświetli dymek z informacją nt. danego miejsca wraz z tytułem i odesłaniem do konkretnego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Kliknięcie linku na informacji spowoduje wyświetlenie aktu. Oprócz tego ikona  umożliwia dostęp do załączników graficznych do uchwały, którą ustanowiono mpzp, a ikona  do innych grafik związanych z planem.

Kolory obrysów i oznaczeń – znaczenie

Kolory obrysów oraz oznaczeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostępnych poprzez funkcjonalność Mapy, mają następujące znaczenie powiązane z ich oceną co do obowiązywania:

 zielony – obowiązujący

 fioletowy – archiwalny

 niebieski – oczekujący.

Obrysy mpzp, wyświetlone na mapie z poziomu tekstu aktu prawnego mają kolor pomarańczowy. Po kliknięciu wybranego obrysu wyświetla się dymek z informacją na jego temat.

Obsługa mapy – ikony i przyciski

Ikony z górnego paska narzędzi, dostępnego znad mapy, umożliwiają:

 – wyszukanie punktu na mapie po współrzędnych geograficznych (w formacie dziesiętnym, np. szerokość: 52,123; długość: 21,123); poszczególne lokalizacje oznaczone są ikoną ;

 – wyświetlenie informacji o lokalizacji na mapie

 – wyświetlenie mpzp w zasięgu wskazanym na mapie;

 – wybór aktów, które mają być wyświetlanych: obowiązujących, oczekujących, archiwalnych, wszystkich,

 – zmiana widoku wyświetlanej mapy:

– drogowej,

– satelitarnej,

– hybrydowej

 – wyłączenie/ włączenie legendy do mapy.

Poprzez pole Szukaj adresu można wyszukiwać konkretne miejsce na mapie – po nazwie miejscowości, kodzie pocztowym, ulicy, numerze budynku.

Wykorzystanie funkcji Google Streetview

Dzięki wykorzystaniu Google Maps istnieje możliwość skorzystania z usługi Streetview. W tym celu należy ikonę  widoczną w prawym dolnym rogu ekranu przenieśc metodą „przeciągnij – upuść” nad interesującą nas lokalizację. Streetview uruchomi się automatycznie. Aby powrócić do widoku Map, wystarczy kliknąć na ikonę .