Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji.

  • Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora

  • w zakładce PULPIT należy kliknąć w „DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI”

 

  • wpisać adresy mailowe użytkowników ( po wprowadzeniu każdego adresu kliknąć „ENTER”), a następnie kliknąć „DODAJ WSZYSTKICH DO LICENCJI”

 

  • po dodaniu wszystkich adresów mailowych należy kliknąć „DALEJ”

 

 

  • zaznaczyć licencje, do których użytkownik ma być dodany, następnie kliknąć „DALEJ”

 

  • ostatnim krokiem jest kliknięcie „ZAKOŃCZ”, co spowoduje dodanie użytkownika do zaznaczonych licencji.