Na wydruku Upomnienia/ Wezwania do zapłaty nie widać numeru konta bankowego, na które kontrahent powinien dokonać wpłaty?

Jeżeli w oknie Obsługi upomnień/ wezwań do zapłaty zostało wskazane konto bankowe, na które kontrahent ma wpłacić kwotę zadłużenia to należy jeszcze wybrać Ustawienia >> Domyślne opisy na wydrukach, zakładka Upomnienia lub Wezwania do zapłaty dopisać treść $NRKONTBANK w żądanym miejscu.