LEX – Jak zmienić datę oceny obowiązywania aktów prawnych?