O Serwisach LEX

 

Program pozwala Użytkownikowi uzyskać pełną informację na temat interesującej go gałęzi prawa.

Program jest środowiskiem pracy zawierającym usystematyzowaną bazę dokumentów, w której Użytkownik – w zależności od posiadanej wersji produktu – może:
• wyszukiwać według różnorodnych kryteriów akty prawne (grupy aktów prawnych),orzeczenia, tezy z piśmiennictwa, pisma urzędowe, bibliografię, narzędzia i inne dokumenty;
• uzyskać wyczerpującą informację o wybranym akcie, w tym również o orzecznictwie, piśmiennictwie oraz pismach urzędowych do aktu;
• wyszukiwać ogłoszenia, wskaźniki;
• przenosić dane poza program również bezpośrednio pocztą elektroniczną.
Program pozwala Użytkownikowi uzyskać pełną informację na temat interesującej go gałęzi prawa, gdyż w zależności od posiadanej wersji zawiera:
• akty prawne z Dziennika i Monitora Polskiego, prawa miejscowego, prawa resortowego, prawa europejskiego;
• historyczne akty prawne, m.in. Kodeks Napoleona, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego z naniesionymi zmianami, Kodeks Cywilny obowiązujący na Ziemiach Zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej;
• orzeczenia sądów polskich i administracji oraz Europejskich Trybunałów: Sprawiedliwości i Praw Człowieka;
glosy;
• piśmiennictwo prawnicze;
• pisma urzędowe;
• bibliografię;
• komentarze
monografie;
wzory dokumentów;
• akty wydawane przez samorządy zawodowe;
Program jest aktualizowany co godzinę codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).
Do programu w dni robocze są dołączane nowe, w pełni opracowane dokumenty wraz z ukazaniem ich wpływu na system prawa. Dołączone akty prawne mają określony status co do obowiązywania, relacje, w które wchodzą z innymi aktami, powiązania z innymi dokumentami itp. Dla wszystkich nowych dokumentów dodanych w aktualizacji codziennej działają te same funkcjonalności, co dla pozostałych dokumentów w programie.
Program może być dostępny z dowolnego stanowiska z łączem internetowym.

W trakcie pracy z programem wykorzystywany jest protokół HTTPS służący do bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. W przypadku niektórych klientów konfiguracja ich sieci komputerowych może  zawierać blokady dla protokołu HTTPS. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem sieci, aby dodać stosowny wyjątek.