Orzeczenia i pisma urzędowe – Lista dokumentów

 

Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego merytorycznie Hasła.

Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe.

Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtrować wybierając dane widoczne w lewej części okna. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość zawężania listy na podstawie rodzaju orzeczenia, oceny aktualności jego tezy oraz daty wydania.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania (http://pomoc.wolterskluwer.pl/wyszukiwanie-dokumentow-lista-wynikow-wyszukiwania/).

Ikona  pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. Pod ikoną (eksport.png) dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx.

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie zaloguje się do programu.

Listę wynikową można także zawęzić wg kryterium Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja „Od ostatniego logowania”, dzięki której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio logował się do LEX.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę, a program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków, a program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na znak  znajdujący się obok niego.

Ikona pozwala na wydrukowanie listy dokumentów.

Orzeczenia opisywane są na liście przez:

 – ikonę orzeczenia: sądu

 – bądź administracji

– przed sygnaturą, jeśli orzeczenie należy do Nowości;

– sygnaturę orzeczenia;

– rodzaj orzeczenia, np. wyrok, uchwała itd.;

sąd lub organ, np. SN, GKO itd.;

miejsce publikacji, tj. skrót wydawnictwa, rok, numer i pozycja/strona, np. OSNKW 2005/9/87;
w przypadku orzeczeń publikowanych tylko w bazie Lex wyświetla się numer orzeczenia, np. LEX
nr 180637.;

data wydania orzeczenia.

Pisma urzędowe opisywane są na liście przez:

 – ikonę pisma urzędowego;

 – przed sygnaturą, jeśli pismo należy do Nowości;

sygnatura pisma urzędowego;

tytuł pisma urzędowego;

organ, który wydał pismo;

miejsce publikacji, tj. skrót wydawnictwa, rok, numer i pozycja/strona, bądź adres internetowy strony, na której zostało pismo opublikowane;

datę wydania pisma;

status (aktualne bądź nieaktualne).