Teksty orzeczeń bądź pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są dla nich zbliżone funkcjonalności.

Tekst orzeczenia zawiera:

– dane o orzeczeniu, takie jak np. sygnatura, rodzaj orzeczenia, sąd itp.;

– miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej metryce orzeczenia prezentowane jest główne miejsce publikacji. Pozostałe miejsca publikacji widoczne są po kliknięciu w ikonę Informacje o miejscach publikacji widoczne będą także na wydruku orzeczenia lub po zapisaniu go na dysku w formie pliku

– tezę (tezy) orzeczenia wraz z ich oceną obowiązywania (jeżeli została sformułowana); pod ikoną wskazano przepisy powiązane z tezą,

uzasadnienie orzeczenia (jeśli jest dostępne), pod ikoną  wskazano przepisy powiązane z uzasadnieniem oraz miejsce publikacji.

powiązane dokumenty, czyli listę powiązanych aktów prawnych, a także wykaz orzeczeń cytujących, czyli takich, w których powołane dane orzeczenie, orzeczeń cytowanych, czyli takich, które zostały powołane w danym orzeczeniu oraz publikacji powiązanych z orzeczeniem. Jeżeli dostępny jest odnośnik Orzeczenia w tej sprawie oznacza to, że można wyświetlić inne orzeczenie(a) zapadłe w tej sprawie. Uwaga: relacja prezentowana jest tylko w przypadku gdy pozwala na to treść sentencji. Natomiast odnośnik Orzeczenia o tej sygnaturze wskazuje na relację, której zadaniem jest zaprezentowanie na jednej liście orzeczeń posiadających identyczną sygnaturę, niezależnie od daty lub rodzaju orzeczenia, czy siedziby lub rodzaju sądu/organu administracji. Relacja umożliwia m.in. dotarcie do orzeczeń (np. wyrok i postanowienie) wydanych w jednej sprawie w ramach jednego sądu. Relacja Orzeczenia cytowane pozwala na wyświetlenie listy wszystkich orzeczeń przytoczonych w treści, podczas gdy Orzeczenia / Publikacje cytujące – listy wszystkich orzeczeń / publikacji, które przywołują w swojej treści dane orzeczenie.

Tezy zamieszczonych w programie orzeczeń i pism urzędowych opracowywane są przez redakcje wydawnictw, w który orzeczenia zostały opublikowane.

Tezy pod względem oceny obowiązywania mogą być oznaczone jako aktualne, archiwalne bądź (tylko w przypadku orzeczeń) nieoceniane co do aktualności.

W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”. Oznacza to, że wyrok został wydany przez Trybunał Konstytucyjny, ale nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji.

Podobnie jak dla Aktów prawnych, dla orzeczeń i pism urzędowych dostępne są zakładki:

Zakładka Dokument:
-Szukaj w treści – pozwala na znalezienie w treści dokumentu określonego ciągu znaków, ikona

– włącza/wyłącza podświetlenie w tekście wyników wyszukiwania, pomiędzy poszczególnymi wynikami można przemieszczać się przy pomocy strzałek;

 – Spis treści – pozwala na szybkie przemieszczanie się pomiędzy częściami aktu prawnego.

 – Tworzenie Wyciągu z dokumentu,

– Opis orzeczenia – po kliknięciu w ikonę, w nowej zakładce otworzy się strona z dostępnym opisem orzeczenia oraz informacją czy wyrok jest prawomocny. Funkcjonalność dotyczy jedynie orzeczeń sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Zakładka Eksport – umożliwia:

 – ustawienie parametrów wydruku (rodzaj i rozmiar czcionki, dodatkowe informacje dołączone do wydruku, adnotacje etc.),

 – wydruk dokumentu,

 – eksport treści dokumentu do pliku,

 – wysyłkę danego dokumentu na wskazany e-mail,

Zakładka Narzędzia – umożliwia:

– dodanie dokumentu do Aktówki,

 – sporządzenie Notatki,

 – po wybraniu tej opcji należy w nowym oknie wskazać interesujący nas plik; zostanie on powiązany z przeglądanym aktualnie dokumentem. Jego kopia zostanie umieszczona we wskazanym katalogu w Aktówce. Dostępność tej funkcji zależy od posiadanej wersji programu.

Zakładka Widok:

–  – zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki.

– zwiększenie bądź zmniejszenie rozmiaru używanej czcionki

– wybór wysokiego kontrastu

– wyświetlanie tekstu dokumentu w Trybie do czytania tj. na pełnej szerokości ekranu

 

W przypadku, gdy tekst orzeczenia dostępny jest w kilku językach (dotyczy to przede wszystkim orzecznictwa europejskiego), aktywna jest dodatkowo zakładka Wersje językowe. Ponadto podczas korzystania z wersji językowej orzeczenia można wyświetlić tłumaczenie danego słowa. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie w wybrane słowo, a następnie na wyświetloną ikonę  i w nowym oknie wybrać interesujące nas słowo.

 

Tworzenie Wyciągu z dokumentu

Dzięki funkcjonalności Wyciąg Użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te fragmenty orzeczenia, które aktualnie go interesują. Dodawanie fragmentów do Wyciągu następuje Spis treści. W tym celu należy kliknąć na ikonę widoczną na obrazku poniżej. Następnie można zaznaczać „ptaszkami” konkretne fragmenty w spisie treści; będą one automatycznie dodawane do wyciągu.

Dodane fragmenty widoczne będą w panelu z lewej strony ekranu.

Aby zobaczyć wybrane fragmenty , Użytkownik powinien kliknąć na ikonę Pokaż wybrane jednostki.

Aby ponownie zobaczyć całość orzeczenia, należy kliknąć na ikonę Pokaż wszystkie jednostki.

Aby wyczyścić Wyciąg, należy kliknąć na ikonę Usuń wszystko.

Widok stworzony w ramach Wyciągu można wydrukować lub zapisać do pliku za pomocą narzędzi w zakładce Eksport. Dzięki funkcjonalności Wyciąg możliwy jest także wydruk samych tez orzeczenia; w tym celu należy skonfigurować widok w opisany wyżej sposób.