Orzeczenia i pisma urzędowe – Tekst dokumentu

 

Teksty orzeczeń bądź pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są dla nich zbliżone funkcjonalności.

 

Tekst orzeczenia zawiera:

 • dane o orzeczeniu: rodzaj, data wydania orzeczenia, dane sądu, sygnatura
 • miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej metryce orzeczenia prezentowane jest główne miejsce publikacji. Pozostałe miejsca publikacji widoczne są po kliknięciu w ikonę 
 • w zależności od stopnia opracowania i dostępności orzeczenia:
  • tezę (tezy) orzeczenia wraz z ich oceną obowiązywania (jeżeli została sformułowana); pod ikoną wskazano przepisy powiązane z tezą;
  • tytuł;
  • skład orzekający, sentencję, uzasadnienia faktyczne, uzasadnienie prawne, zdanie odrębne.

 

Typowa zawartość zakładki Dokumenty powiązane:

 • listę powiązanych aktów prawnych;
 • wykaz orzeczeń cytujących, czyli takich, w których powołane dane orzeczenie;
 • wykaz orzeczeń cytowanych, czyli takich, które zostały powołane w danym orzeczeniu;
 • wykaz publikacji cytujących i powiązanych z orzeczeniem.

 

Funkcje  specyficzne dla orzeczeń:

 • Jeżeli dostępny jest odnośnik Orzeczenia w tej sprawie oznacza to, że można wyświetlić inne orzeczenie(a) zapadłe w tej sprawie. Uwaga: relacja prezentowana jest tylko w przypadku gdy pozwala na to treść sentencji;
 • Natomiast odnośnik Orzeczenia o tej sygnaturze wskazuje na relację, której zadaniem jest zaprezentowanie na jednej liście orzeczeń posiadających identyczną sygnaturę, niezależnie od daty lub rodzaju orzeczenia, czy siedziby lub rodzaju sądu/organu administracji. Relacja umożliwia m.in. dotarcie do orzeczeń (np. wyrok i postanowienie) wydanych w jednej sprawie w ramach jednego sądu;
 • W określonych przypadkach prezentowana jest informacja „Nieogłoszony wyrok TK”. Oznacza to, że wyrok został wydany przez Trybunał Konstytucyjny, ale nie został ogłoszony we właściwym miejscu publikacji;
 • [Opis orzeczenia] – odesłanie do strony z dostępnym opisem orzeczenia oraz informacją czy wyrok jest prawomocny. Funkcjonalność dotyczy jedynie orzeczeń sądów apelacyjnych i sądów okręgowych, które zostały opublikowane na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

 

O typowych funkcjach dostępnych dla orzeczeń (i pism urzędowych) – czytaj w Funkcje na dokumentach.

Wersje językowe orzeczeń

W przypadku, gdy tekst orzeczenia dostępny jest w kilku językach (dotyczy to orzecznictwa europejskiego), aktywna jest dodatkowo zakładka Wersje językowe. Ponadto podczas korzystania z wersji językowej orzeczenia można wyświetlić tłumaczenie danego słowa. W tym celu należy kliknąć dwukrotnie w wybrane słowo, a następnie na wyświetloną ikonę  i w nowym oknie wybrać interesujące nas słowo.

 

Tworzenie Wyciągu z treści orzeczenia 

Dzięki funkcjonalności Wyciąg Użytkownik może wybrać i wyświetlić tylko te fragmenty orzeczenia, które aktualnie go interesują. Dodawanie fragmentów do Wyciągu następuje Spis treści. W tym celu należy kliknąć na ikonę widoczną na obrazku poniżej. Następnie można zaznaczać „ptaszkami” konkretne fragmenty w spisie treści; będą one automatycznie dodawane do wyciągu.

Dodane fragmenty widoczne będą w panelu z lewej strony ekranu.

Aby zobaczyć wybrane fragmenty , Użytkownik powinien kliknąć na ikonę Pokaż wybrane jednostki.

Aby ponownie zobaczyć całość orzeczenia, należy kliknąć na ikonę Pokaż wszystkie jednostki.

Aby wyczyścić Wyciąg, należy kliknąć na ikonę Usuń wszystko.

Widok stworzony w ramach Wyciągu można wydrukować lub zapisać do pliku za pomocą narzędzi w zakładce Eksport. Dzięki funkcjonalności Wyciąg możliwy jest także wydruk samych tez orzeczenia; w tym celu należy skonfigurować widok w opisany wyżej sposób.