Po uruchomieniu Programu otwiera się Ekran powitalny, od którego rozpoczyna się pracę.

 

W górnej części okna prezentowana jest informacja o ostatniej aktualizacji oraz najnowszych pozycjach aktów prawnych w pełni opracowanych przez Redakcję.

W centralnej części okna dostępne jest pole wyszukiwania pełnotekstowego oraz link do wyszukiwania zaawansowanego.

Obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się data oceny obowiązywania publikacji – domyślnie na dzień, w którym Użytkownik korzysta z programu. Po kliknięciu na dacie wyświetla się okno (kalendarz) umożliwiające jej zmianę na dowolną datę.

Zmiana daty oceny obowiązywania powoduje, że w programie są prezentowane dokumenty obowiązujące, archiwalne i oczekujące wraz z uwzględnieniem ich statusu co do obowiązywania na wybraną datę.

Po zmianie daty oceny obowiązywania, w górnej części okna, obok pola wyszukiwania pełnotekstowego wyświetla się wybrana data. Użytkownik może ją zmienić w każdej chwili podobnie, jak ma to miejsce Ekranie powitalnym.

Z lewego panelu możliwe jest przejście do informacji i funkcjonalności dostępnych w Programie: Indeksu, Mojego LEX, Zasobów, Roczników, Kalendarium, Prawo.pl, Aktówki, Historii, Alertów, Terminarza, Mapy i Zegara legislacyjnego. Za pomocą ikony widocznej zawsze w lewym górnym rogu ekranu, Użytkownik może wrócić do Ekranu powitalnego z dowolnego miejsca w programie.

Odnośnik Zadaj pytanie prowadzi do systemu Pytań i odpowiedzi, jeżeli jest on dostępny w danej wersji programu.

Odnośnik Instytucje otwiera funkcjonalność umożliwiającą znalezienie organów publicznych właściwych dla danej miejscowości bądź też danych teleadresowych konkretnego organu. Korzystanie z Instytucji wymaga wykupienia osobnego produktu.

Ponadto mogą być widoczne odnośniki do innych produktów i usług oferowanych przez Wolters Kluwer Polska. Wyświetlane będą również powiadomienia dotyczące możliwości przedłużenia subskrypcji programu.

 

W prawym górnym rogu ekranu prezentowany jest login użytkownika.

Pod widoczną ikoną dostępne jest menu Strefy Klienta.

 

Gromadzi ono funkcje związane z kontem użytkownika w tym m.in.:

  • Krótki przewodnik po programie
  • Ustawienia programu  http://pomoc.wolterskluwer.pl/ustawienia/
  • Opcję wylogowania z programu
  • Możliwość przywrócenia ostatniej sesji w LEX (otwartych okien i zakładek przeglądarki) (dostępne dla Użytkowników dysponujących licencjami imiennymi)
  • Możliwość edycji profilu i danych teleadresowych użytkownika
  • Dane kontaktowe Wolters Kluwer Polska
  • Informacje o dostępnych produktach i możliwości zarządzania ich licencjami
  • Odnośnik do pomocy programu
  • Informacje o wystawionych fakturach i złożonych zamówieniach

Oraz ofertę publikacji, szkoleń i newsletterów oferowanych przez Wolters Kluwer Polska.

Poniżej dostępny jest obszar Aktówki , Pomoc i Sugestia, przy pomocy której można zgłosić uwagi do programu.