Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku (20XX+1), nie zamykając jeszcze roku (20XX)?

Tak, program daje taką możliwość. Przed przystąpieniem do wykonania czynności umożliwiających rozpoczęcie pracy w nowym roku należy upewnić się, czy rok 20XX jest rokiem bieżącym w programie. Informację taką można znaleźć w lewym górnym rogu okna głównego. Rok 20XX w panelu z kalendarzem powinien mieć białe tło.

Kolor zielony oznacza, że nie został zamknięty rok poprzedni (20XX-1). Należy wówczas przejść strzałką na rok ubiegły. W celu zamknięcia miesięcy roku ubiegłego należy wybrać z menu głównego programu Okres → Zamknięcie miesiąca, a w ostatnim roku wykonać operację Okres → Zamknięcie roku.

Jeżeli bieżącym rokiem jest rok 20XX, wówczas można przejść do wykonywania czynności przygotowawczych przy wykorzystaniu opcji znajdujących się w menu Okres → Przygotowanie nowego roku i po kolei wybrać poszczególne przeniesienia. Jeżeli Użytkownik nie korzystał w starym roku z którejś z powyższych kartotek/opcji, wówczas może pominąć daną funkcję.

Przed rozpoczęciem księgowania w nowym roku należy:
– zweryfikować plan kont (np. czy nie jest konieczne rozszerzenie ilości znaków dla analityki kontrahentów, czy wszystkie konta będą wykorzystywane itp.),
– czy prawidłowo ustalono sposób numeracji dokumentów,
– pozostawić numer dokumentu 1 dla bilansu otwarcia i ewentualnie 2,3 dla poleceń księgowania (zaangażowania, planu finansowego itp.).