Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?

W celu wpisania kodów województwa, powiatu, gminy należy skorzystać z opcji Symbole na sprawozdaniach RB zawartej w menu Ustawienia.