W celu wprowadzenia danych jednostki, do której będzie kierowane sprawozdanie należy wejść w Ustawienia → Parametry → Dane jednostki nadrzędnej. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu informacji o nazwie oraz adresie jednostki, jej dane będą wyświetlane na wszystkich sprawozdaniach budżetowych.