Udostępnianie danych organowi prowadzącemu

Progman iAnalizator jest programem pomagającym zdiagnozować pracę szkół, bazując na wynikach egzaminów zewnętrznych. Prawo dysponowania szczegółowymi wynikami egzaminów mają jedynie dyrektorzy szkół. Stąd jakiekolwiek analizy w organie prowadzącym możliwe są dopiero wtedy, gdy szkoły przekażą dane statystyczne organowi. W tym celu użytkownik na poziomie szkoły musi wejść do Kartoteki Szkoły
i kliknięciem wybrać z listy szkołę (jeśli użytkownik ma uprawnienia do więcej niż jednej placówki) i rok, dla których informacje mają zostać przekazane do organu prowadzącego.

Następnie w dolnej części ekranu w zakładce Dane na rok należy kliknąć ikonę Nowy, aby wprowadzić nowy rok szkolny lub Edytuj, gdy wcześniej dodano już rok szkolny.

W otwartym oknie wypełnić niezbędne informacje.

 • Pole Rok powinno zawierać rok, w którym zdawany był egzamin zewnętrzny. Aby uzupełnić to pole należy kliknąć ikonę „lupy” z prawej strony wiersza Rok i wybrać z listy właściwy rok szkolny.
 • W polu Liczba uczniów wpisywana jest liczba wszystkich uczniów szkoły w danym roku szkolnym.
 • W polu Liczba absolwentów wpisywana jest liczba uczniów, którzy w danym roku zakończyli edukację na danym poziomie kształcenia (nie koniecznie podchodzili do egzaminu maturalnego w tym roku, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej).
 • W polu Cykl kształcenia wpisywana jest długość cyklu kształcenia w danej szkole (np. 4 lata dla technikum, 3 lata dla liceum, gimnazjum, podstawówki),
 • W polu Liczba adeptów wpisujemy liczbę uczniów jaka trzy lata wcześniej (liceum, gimnazjum) lub cztery lata wcześniej (technikum) rozpoczęła naukę w klasie pierwszej,
 • Migracja Plus to liczba uczniów, którzy nie rozpoczęli nauki w pierwszej klasie w danej szkole, a podeszli do egzaminu maturalnego jako absolwenci szkoły.
 • Migracja minus to liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie danej szkoły, a z różnych względów nie zakończyli nauki w tej szkole,
 • W polu Dyslektycy wpisujemy procent uczniów, którzy na egzaminie pisali arkusz przystosowany dla dyslektyków,
 • Udostępnienie danych to informacja o tym, czy dane dotyczące osiągnięć absolwentów
  w danej sesji maturalnej zostały udostępnione organowi prowadzącemu.
 • Data udostępnienia to informacja o tym, kiedy dane dotyczące wybranej sesji egzaminacyjnej zostały przekazane organowi prowadzącemu.

Po upewnieniu się, że wprowadzone informacje są prawidłowe, Użytkownik w szkole powinien zatwierdzić je klikając Zapisz lub Zapisz i zamknij.

Następnie, po zamknięciu okna, należy w zakładce Dane na rok zaznaczyć odpowiedni rok szkolny, dla którego dane szkoła zamierza przekazać organowi prowadzącemu i kliknąć przycisk Udostępnij dane.

Zamknięcie roku spowoduje udostępnienie podstawowych danych statystycznych organowi prowadzącemu. Jednocześnie zablokowana zostanie możliwość edycji danych i importu wyników oraz trwale zapisane zostaną informacje o wynikach maturalnych i gimnazjalnych uczniów, liczbie absolwentów i migracji.

Uwaga! Gdyby okazało się, że informacje blokowane po zamknięciu roku wymagają korekt, niezbędne jest skontaktowanie się z Użytkownikiem w organie prowadzącym lub z Administratorem Systemu w firmie Wolters Kluwer SA. Tylko te osoby mogą odblokować rok, co umożliwi ponowną edycję danych.

Po przekazaniu danych organowi prowadzącemu Użytkownik w szkole po zalogowaniu informowany jest o tym fakcie komunikatem widniejącym w głównym oknie programu.