Progman iArkusz Mechanizm zmiany roku szkolnego w jednostce

Co roku w okolicach 1 marca w systemie iArkusz automatycznie jest zmieniany domyślny rok przeglądania danych. Od tego dnia domyślnym rokiem w systemie jest nowy rok szkolny. Wystarczy w polu Przeglądany rok zmienić rok przeglądania, aby przeglądać dane (arkusze) z poprzedniego roku szklonego.

Dzięki tej funkcji, w systemie tworzy się archiwum danych. Użytkownik ma wgląd do informacji z bieżącego roku szkolnego oraz do informacji z lat poprzednich, dzięki czemu istnieje możliwość tworzenie aneksów do arkusza na aktualny rok szkolny oraz jednoczesne tworzenie projektu arkusza na przyszły rok.