Eksport danych do pliku SIO

Przed wykonaniem eksportu danych do pliku SIO, należy wcześniej w systemie SIO założyć jednostkę szkolną i zapisać dane tworząc plik w formacie XML. Aby to zrobić, należy wygenerowany plik jednostki zapisać przy pomocy funkcji Zapisz jako rozkodowany , po czym zostanie stworzony plik, wymagany do właściwego wykonania eksportu z programu iSekretariat. Następnie należy wyłączyć program SIO i przejść do eksportu danych z systemu Progman iSekretariat.

Opcja eksportu danych do XML SIO znajduje się w menu głównym Narzędzia >> Eksport SIO. Po wybraniu opcji eksportu danych pojawi się okno Wybór pliku XML systemu SIO, w którym należy wskazać lokalizację zapisanego pliku.

Po wskazaniu pliku XML, w kolejnym kroku należy przypisać jednostki zewidencjonowane w systemie Progman iSekretariat do jednostek wprowadzonych w SIO i kliknąć Dalej

 

Następnie dokonywany jest wybór tabel, które będą eksportowane do SIO. Można skorzystać z przycisku zaznacz wszystkie, aby zaznaczyć wszystkie.

Po zaznaczeniu wybranych tabel, należy kliknąć Eksportuj, aby przygotowane tabele wyeksportować. Po przygotowaniu pliku eksportu należy wrócić do systemu SIO, przejść do menu Plik i wybrać opcję Import danych.

UWAGA! Tabele U3.1 i WYP6 należy wydrukować i następnie przepisać z druków dane we właściwe pola w Systemie Informacji Oświatowej.