Eksport danych do programu HERMES

Funkcja eksportu danych do programu HERMES znajduje się w menu Narzędzia – Eksport HERMES.

Korzystając z tej opcji należy w wyświetlonym oknie wskazać jednostkę przeznaczoną do eksportu. System wczytuje identyfikator szkoły pobierając go z modułu Jednostki – dane dodatkowe – identyfikator szkoły stosowany przez OKE. Dodatkowo istnieje w tym okienku możliwość dołączenia do eksportu uczniów, znajdujących się w module Archiwum. Funkcja ta pozwala na umieszczenie w systemie Hermes uczniów powtarzających egzamin zewnętrzny. Aby z niej skorzystać należy kliknąć klawisz Uczniowie z Archiwum i następnie w otwartym okienku wskazać uczniów z archiwum, którzy mają zostać wyeksportowani.

Dane zostaną wyeksportowane po kliknięciu na przycisk Zatwierdź.

Następnie należy wskazać miejsce zapisu pliku, który zostanie stworzony po eksporcie. Potem należy uruchomić program HERMES i z opcji Plik wybrać opcję Importuj z XML.

W kolejnym kroku należy podświetlić wyeksportowany z systemu Progman iSekretariat plik z danymi i kliknąć na przycisk Otwórz.

W trakcie importu z XML należy wpisać indywidualny dla danej placówki klucz nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i zatwierdzić jego poprawność klikając na przycisk OK.

 

Następnie należy podświetlić pozycję, która pojawi się po zaimportowaniu pliku XML z programu iSekretariat i kliknąć Otwórz.

 

Zostanie otwarte właściwe okno programu HERMES, w którym widoczne będą dane o Szkole, Klasach i Uczniach przeniesione z systemu Progman iSekretariat.