Progman iDziennik Eksportu danych do pliku w formacie EDU

Narzędzie eksportu danych do pliku w formacie EDU służy do przeniesienia danych do innych programów firmy Wolters Kluwer SA: Progman Sekretariat DDJ, Progman Świadectwa oraz Progman Biblioteka. Eksport ten wypełnia też wymóg rozporządzenia MEN odnośnie dzienników elektronicznych odnośnie konieczności eksportu danych do pliku XML. Po uruchomieniu tej funkcji należy określić:

  • klasy, które mają być eksportowane,
  • znacznik określający, czy dane są eksportowane do programu Świadectwa i Biblioteka (załączone wyłącznie oceny końcowe uczniów),

Po określeniu w/w opcji należy kliknąć Zatwierdź, aby wykonać eksport. Po wykonaniu eksportu wygenerowany plik EDU udostępniony zostanie w zakładce Narzędzia >> Lista eksportów EDU.