Import danych z pliku SOU do systemu Progman iDziennik

W celu zaimportowania danych z przygotowanego wcześniej w innym programie pliku w formacie SOU, należy wcześniej wprowadzić jednostkę, do której mają zostać importowane dane z tego pliku. Następnie należy przejść do menu Narzędzia >> Import SOU. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno, w którym należy wskazać plik z rozszerzeniem SOU i kliknąć Dalej.

W kolejnym oknie należy wskazać wprowadzoną wcześniej w programie jednostkę, do której mają zostać zaimportowane dane z pliku SOU.

Ostatnim krokiem jest określenie, czy ma być importowana cała lista uczniów, czy tylko część za pomocą znaczników oraz kliknięcie klawisza Importuj.