Progman iPrzedszkole Odzyskanie dostępu do systemu

Dla Administratora systemu Progman iPrzedszkole

Jeśli w danych użytkownika Administrator, w zakładce Narzędzia/Użytkownicy zostało uzupełnione pole e-mail, wówczas w oknie logowania po wybraniu przycisku

możliwe jest odzyskanie dostępu za pomocą linka, który zostanie wysłany na skrzynkę mailową Użytkownika.

Jeśli w zakładce Narzędzia/Użytkownicy nie zostało uzupełnione pole e-mail, w celu odzyskania dostępu do systemu należy:konieczne jest przesłanie faksu pod nr 58-732-16-08 lub wysłanie skanu pisma na adres iprzedszkole@progman.pl z prośbą o wygenerowanie nowego hasła wraz z podpisem i pieczątką dyrektora przedszkola oraz wskazaniem adresu mailowego, na który dane te mają zostać przysłane.

Dla rodzica

Jeśli w danych rodzica w zakładce Kartoteki/Rodzice/Opiekunowie zostało uzupełnione pole e-mail, wówczas w oknie logowania po wybraniu przycisku  możliwe jest odzyskanie dostępu za pomocą linka, który wysyłany zostaje na skrzynkę mailową Użytkownika.

Jeśli w danych rodzica w zakładce Kartoteki/Rodzice/Opiekunowie nie zostało uzupełnione pole e-mail należy zwrócić się do Administratora systemu w przedszkolu w celu wygenerowania nowego hasła.