Tworzenie konta rodzica

 

Kartoteka Rodzice/Opiekunowie służy do ewidencji danych osobowych rodziców/opiekunów dzieci zapisanych do placówki wraz z danymi kontaktowymi. Dodatkowo w przypadku zakupienia przez palcówkę modułu Panel rodzica jest możliwość automatycznego wygenerowania indywidualnego konta dla każdego z rodziców.

Aby stworzyć konto dla rodzica należy w dolnej części okna zaznaczyć pola:

  • Generuj konto
  • Aktywne

Pola domyślnie oznaczone są jako aktywne.

 

Następnie z poziomu zakładki Panel rodzica >> Dostęp do panelu za pomocą przycisku Aktywuj należy uaktywnić konto rodzica. Tylko po aktywacji rodzic będzie mógł zalogować się na swoje konto.

 

Z poziomu zakładki Wydruki >> Pozostałe należy dokonać wydruku Konta rodziców i przekazać dane potrzebne do zalogowania poszczególnym rodzicom.

Z poziomu kartoteki Dzieci w zakładce Dane rodziców należy dokonać powiązań rodziców/opiekunów do danego dziecka.