Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) – Gdzie znaleźć instrukcję obsługi oraz poradniki?

Każdy system, wchodzący w skład pakietu iUczniowie, zawiera indywidualną instrukcję obsługi oraz poradniki do najczęściej pojawiających się problemów.

Aby pobrać instrukcję do systemu, należy najechać myszką na część paska Szybki dostęp opisaną Pomoc i następnie z rozwijanej listy wybrać opcję Obsługa iDziennik (lub inny system). Następnie zostanie pobrany i otwarty plik w formacie PDF z pełną instrukcją do systemu.

Z kolei w lewym menu głównym systemu, po kliknięciu na belce Pomoc i wybraniu pozycji Dokumentacja zostanie wyświetlona lista poradników do najczęściej występujących problemów, związanych z obsługą systemu.