Generowanie kont Użytkowników

Po uruchomieniu pakietu iUczniowie, szkoła otrzymuje od firmy maila informującego o uruchomieniu dostępu wraz z danymi do logowania dla szkolnego administratora systemu. Każda szkoła może do bazy systemu wprowadzić dowolną ilość kont administratorów, pracowników, rodziców oraz uczniów. Sposób generowania konta (loginu i hasła) jest zależny od typu użytkownika.

  1. Dla konta administratora i sekretarza szkolnego należy przejść do modułu Narzędzia >> Prawa użytkowników, kliknąć klawisz Nowy, wprowadzić wymagane dane konta i kliknąć Zatwierdź.
  2. Konta nauczycieli, dyrekcji, rodziców i uczniów są generowane automatycznie, po wprowadzeniu danych tych osób w kartotekach nauczycieli, uczniów i rodziców. Następnie dane do logowania należy wygenerować przez wydruk Konta nauczycieli, rodziców i uczniów znajdujący się w menu Wydruki w grupie wydruków Pozostałe. W wydruku tym dostępne są hasła wygenerowane przez system i po ich zmianie hasła w wydruku nie będą już dostępne.