Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) – Wygenerowanie nowego hasła do systemu

Aby wygenerować nowe hasło do pakietu Progman iUczniowie należy wykonać następujące czynności (nie dotyczy konta administratora systemu):

  • Uruchomić przeglądarkę internetową
  • W polu adresu strony internetowej wprowadzić adres progman.com.pl
  • W oknie logowania do systemu kliknąć klawisz Zapomniałeś hasła, kliknij tutaj…
  • W otwartym oknie wprowadzić właściwą nazwę szkoły oraz użytkownika i kliknąć Wyślij nowe hasło na e-mali  
  • Uruchomić osobistą pocztę elektroniczną i w wygenerowanym przez system iUczniowie mailu kliknąć link Wygeneruj nowe hasło do systemu 

  • Zostanie otwarte okno systemu, w którym będzie wyświetlone nowe hasło dla użytkownika.

W przypadku utracenia hasła do konta, dla którego nie był wcześnie wprowadzony adres mailowy właściciela, należy skontaktować się ze szkolnym administratorem systemu w celu ręcznego wprowadzenia nowego hasła do konta. Z kolei jeśli problem dotyczy konta szkolnego administratora i nie ma w szkole drugiego konta szkolnego administratora, należy skontaktować się z firmą Wolters Kluwer SA w celu wygenerowania nowego hasła do konta administratora.