Jak należy zaimportować dane z programu Płatnik w systemie Progman Kadry?

W menu Narzędzia >> Dodatkowe >> Import danych z Płatnika istnieje możliwość importu danych z rejestru ubezpieczonych w programie Płatnik. W tym celu należy:

1. Zalogować się do programu Płatnik,

2. Przygotować dokumenty zgłoszeniowe ZUA dla wszystkich pracowników, dane należy zweryfikować, nie powinny zawierać błędów,

3. Utworzyć zestaw dokumentów zawierających wcześniej przygotowane dokumenty ZUA.

4. Podświetlić utworzony zestaw następnie w menu Narzędzia >> Zapisz do pliku zapisać plik na pulpicie,

5. Otworzyć system Progman Kadry (baza ma być pusta – bez danych – tylko założony Płatnik w miejscu: Rejestr płatników >> Płatnik),

6. W systemie Progman Kadry w miejscu: Narzędzia >>Dodatkowe >>Import danych z programu Płatnik(ZUS) wskazać plik i zaznaczyć Otwórz.

Lista danych, które są importowane:

Nazwisko, Imię, Drugie imię, Nazwisko rodowe, Data urodzenia, Płeć, Obywatelstwo, Pesel, Kod tytułu ubezpieczenia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Adres zameldowania, Adres zamieszkania, Adres do korespondencji. System utworzy także  automatycznie jeden etat.