Archiwizacja danych w systemach desktopowych

Możliwość archiwizacji danych to bardzo ważna opcja, która gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkownika w różnych sytuacjach awaryjnych. W celu zabezpieczenia się przed utratą danych zaleca się archiwizację danych co kilka dni.

W celu stworzenia archiwum bazy danych należy:

  1. Z poziomu programu przejść do okna Archiwizacja danych (Narzędzia → Archiwizacja danych).
  2. W polu Archiwizuj do pliku podana jest ścieżka do katalogu, w którym mają być utworzone kopie zbiorów. Istnieje możliwość zmiany lokalizacji za pomocą ikony . Zaleca się wskazanie Pulpitu lub folderu Moje dokumenty. Nazwa pliku nadawana jest automatycznie i zawiera bieżącą datę i godzinę systemową. Przycisk Archiwizuj rozpocznie wykonywanie kopii.

Zalecamy równoczesne archiwizowanie danych na różnych nośnikach, np. płytach
i pen-drivach. W sytuacjach awaryjnych dysku twardego, kopia zapasowa będzie podstawą do odzyskania zapisanych danych.

W oknie tym znajduje się też przycisk Odtwarzaj, który pozwala na odtworzenie danych sprzed ewentualnej awarii (o ile wcześniej została przeprowadzona archiwizacja, a pliki nie zostały uszkodzone). Odtwarzanie zbiorów wykonuje się tylko w sytuacji awaryjnej, po uprzednim stworzeniu kopii zbiorów z danymi (operację tę powinna wykonywać osoba odpowiedzialna w danej instytucji za oprogramowanie – np. informatyk, administrator). Podobnie jak przy archiwizowaniu, ścieżka jest podana domyślnie, w razie odtwarzania z innego miejsca niż domyślne, należy wprowadzić własną ścieżkę i nazwę pliku.

UWAGA! Należy pamiętać, że odtworzenie danych w systemie, który współdzieli bazę z innymi programami, spowoduje jednoczesne odtworzenie danych w pozostałych systemach pracujących na tej samej bazie!