Automatyczna aktualizacja pozwala na aktualizowanie oprogramowania na wielu stanowiskach, bez potrzeby uruchamiania instalacji na każdym z nich.

Niniejsza instrukcja jest tylko wskazówką jak stworzyć „Serwer aktualizacji”, aby poprawnie funkcjonowała automatyczna aktualizacja zaimplementowana w systemach linii Progman.
Kwestie bezpieczeństwa / zabezpieczeń wybranego przez użytkownika sposobu aktualizacji należy skonsultować z administratorem sieci lokalnej.

Instrukcja stworzenia serwera Automatycznej aktualizacji w formacie PDF

Pobierz