Jeżeli podczas instalacji systemów kadrowo-płacowych w wersjach:

Progman Kadry 9.5

Progman Płace 9.8

Progman Zlecone: 9.1

Progman Przelewy: 7.5

lub wyższych wystąpi poniższy komunikat, należy:

  1. Wypakować pobrany plik EVENTSJOURNAL.FDB
    2.
  2. Plik EVENTSJOURNAL.FDB należy przenieść do Folderu Zbiory (w tym samym miejscu, gdzie znajduje się plik bazodanowy KADRY.GDB). Dla systemów Windows 7 lokalizacja będzie następująca: Komputer >> Dysk systemowy >> Program Files (x86) >> Progman >> Zbiory.
  3. Plik EVENTSJOURNAL.FDB będzie przechowywał informacje dotyczące REJESTRU OPERACJI w systemach kadrowo-płacowych pracujących na bazie danych KADRY.GDB, która znajduje się w tym samym folderze.