Kiedy na ekranie pojawia się komunikat błędu, bardzo często prosimy o przesłanie zrzutu obrazu błędu (print screen błędu). Należy to zrobić w następujący sposób:

  • należy wywołać komunikat błędu,
  • następnie na klawiaturze należy znaleźć przycisk Prt Sc SysRq (znajduje się on    u góry klawiatury, zwykle po prawej stronie od klawiszy funkcyjnych – F1-12),
  • należy go wcisnąć, zwracając uwagę na to, aby okienko błędu było widoczne.

UWAGA!!! POŁOŻENIE KLAWISZA PRTSCR NA POSZCZEGÓLNYCH KLAWIATURACH MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ! POWYŻEJ ZOSTAŁ PRZEDSTAWIONY PRZYKŁADOWY UKŁAD KLAWIATURY.

  • Następnie należy otworzyć program Paint (Start > Programy > Akcesoria)

  • Po uruchomieniu programu proszę wybrać Edycja > Wklej, obrazek błędu powinien zostać wklejony w program.
  • Następnie plik należy zapisać (Plik > Zapisz jako > proszę wybrać typ pliku .jpg) i umieścić go jako załącznik w mailu.