Jeżeli podczas uruchamiania systemów kadrowo-płacowych w wersjach:

Progman Kadry 9.8.1

Progman Płace 10.1.1

Progman Zlecone: 9.4.1

Progman Przelewy: 7.5.1

lub wyższych, wystąpi poniższy komunikat, należy:

 

  1. W prawym dolnym rogu ekranu, prawym przyciskiem myszy kliknąć na przycisk daty i godziny systemowej.

     2. Z menu wybrać pozycję: Ustaw datę/godzinę.

3. W otwartym oknie, w dolnej części ekranu wybieramy pozycję: Dodatkowe ustawienia daty i godziny oraz ustawienia regionalne.

4. W kolejnym oknie wybieramy pozycję: Ustaw godzinę i datę.

 

5. Następnie w oknie Data i godzina wybieramy pozycję: Zmień datę i godzinę.

6. W oknie Ustawienia daty i godziny klikamy pozycję: Zmień ustawienia kalendarza.

7. W oknie Region wybieramy: Ustawienia dodatkowe.

8. Następnie wybieramy zakładkę Data (w górnej części okna). W polu Data krótka wpisujemy frazę: rrrr-MM-dd i klikamy Zastosuj.

9. W polu Data krótka dzisiejsza data powinna zostać przedzielona myślnikami. Klikamy OK.

10. W oknie Region Data krótka również powinna ulec zmianie. Klikamy OK.

11. W kolejnych oknach postępujemy podobnie, klikając w każdym oknie przycisk OK.

12. Po wprowadzeniu zmian data systemowa w prawym, dolnym rogu ekranu powinna ulec zmianie.