W związku z problemem dotyczącym wyświetlania polskich znaków, daty oraz innych znaków na Windows 7 proszę sprawdzić, czy mają Państwo wybrane poprawne ustawienia w systemie:

  • Należy przejść do Panelu sterowania, wybrać Opcje regionalne i językowe
  • W zakładce Formaty należy sprawdzić, czy ustawione są poprawne formaty daty (jak na rysunku poniżej)

W zakładce Lokalizacja należy wybrać lokalizację Polska

 

Po przejściu w zakładkę Klawiatura i język, proszę wybrać przycisk Zmień klawiatury… a następnie upewnić się czy wybrany jest język Polski (programisty)

  • Następnie w zakładce Administracyjne po wybraniu przycisku Zmień ustawienia regionalne systemu… należy upewnić się czy bieżące ustawienia to Polska

Jeżeli wszystkie ustawienia są poprawne, a problem dalej istnieje, należy przejść do Panelu sterowania > Windows Update, wyszukać wszystkie dostępne aktualizacje (ok. 1 GB) i je zainstalować (proszę powtarzać tą operację, dopóki wszystkie uaktualnienia zostaną zainstalowane.

UWAGA!!! Jeżeli powyższe czynności nie pomogą proszę zastosować się do poniższych:

  • przechodzimy do Panelu sterowania a następnie do opcji Region i język

 

zmieniamy format na Angielski (Stany Zjednoczone):

zmieniamy lokalizację na Stany Zjednoczone:

 

wybieramy Zmień ustawienia regionalne systemu:

 

  • wybieramy Angielski (Stany Zjednoczone):

zatwierdzamy.

 

  • Po ponownym uruchomieniu ponawiamy proces z tym że wybieramy wszędzie Polska i też uruchamiamy ponownie komputer.

 

UWAGA! Aby zmiany zostały wprowadzone, po wykonaniu powyższych kroków, należy ponownie uruchomić komputer.

Po wykonaniu tych czynności system powinien poprawnie wyświetlać czcionki, format daty i system walutowy.