Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana?

Należy wykonać korektę stanów zerowych (Narzędzia→ Korekta stanów zerowych). Podczas wykonywania tej czynności program sprawdzi czy występuje taka sytuacja w której ilość jest 0 a występuje wartość różna od 0. Jeśli taka sytuacja zostanie wykryta program tworzy dokument RW korygujący uwzględniający tą sytuację.

Przykład:

PZ 1 – 2 szt. wartość brutto 3,99zł

RW 1 – 1 szt. 2zł

RW 2 – 1 szt. 2zł

PZ=3,99 RW=4,00

W związku z tym program tworzy korektę na 0,01 zł