Podstawowym sposobem zabezpieczania produktu jest logowanie na podstawie adresu e-mail i hasła do Serwisu Logowania.

Logowanie do nowej platformy LEX nie zmienia się. Zasadniczo różni się zarządzanie uprawnieniami. Uprawnienia nadawane są na poziomie pakietów, a nie całej platformy.

Indywidualne umowy z klientami mogą dopuszczać inny sposób zabezpieczenia, np. poprzez IP.