Rozliczenie podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu – Płace

 

Krok 1

ZAZNACZENIE OPCJI W REJESTRZE LIST PŁAC

W celu naliczenia podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu należy w pierwszej kolejności w Rejestrze list płac, przy wybranej liście płac, zaznaczyć parametr Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu.

 

Krok 2

ROZLICZENIE WYPŁATY BEZ PODATKU OD SKŁ. PPK PRACODAWCY

W kolejnym kroku należy naliczyć kartotekę pracownika. W naliczonej wypłacie, w podstawie do opodatkowania nie będzie ujęta wartość składki PPK pracodawcy. Rozliczenie tej składki nastąpi w kolejnym miesiącu. 

Przykład

Na kartotece płacowej w zakładce Inne dodatki możemy zobaczyć wysokość składki PPK przedsiębiorcy, natomiast w algorytmie widzimy zapis Zaznaczona opcja „Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu”. Pracownica Dobra Iwona ma w kwietniu naliczone 2 wypłaty, gdzie na listach zaznaczono opcję „Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu”. W rezultacie składka przedsiębiorcy (na głównej wypłacie w wysokości 61,11 zł) nie powiększa przychodu. Razem (ze wszystkich list) mamy dochód do opodatkowania w przyszłym miesiącu w kwocie 65,81 zł).

 

Krok 3

ROZLICZENIE PODATKU OD SKŁ. PPK PRACODAWCY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

Należy przygotować listę płac w kolejnym miesiącu. Na kartotece płacowej, na zakadce Informacje dodatkowe należy sprawdzić zaznaczenie parametru „Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy”, a następnie naliczyć wypłatę.

W naliczonej kartotece, w podstawie opodatkowanie będzie doliczona wartość składki PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca. Należy pamiętać, że jeśli lista, w której jest rozliczana składka PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca NIE MA zaznaczonej nowej opcji w Rejestrze list płac – w podstawie opodatkowania będzię ujęta wartość składki z bieżącego i poprzedniego miesiąca. Z zaznaczoną nową opcją – w podstawie do podatku będzie ujęta tylko wartość składki z poprzedniego miesiąca (bieżąca składka będzie rozliczona w kolejnym).

Rozliczenie składek z poprzedniego miesiąca odbywa się na jednej liście (niezależnie od tego, ile było list w poprzednim miesiącu). Kiedy na jednej kartotece zaznaczymy opcję „Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy” na pozostałych kartotekach (z innych list z tego miesiąca) będzie niedostępna (brak możliwości zaznaczenia). Domyślnie program zakłada doliczenie Przychodu ze składek PPK na głównej liście. Jeśli wystąpi sytuacja, w której wypłata z listy głównej będzie zbyt niska na pokrycie podatku, można na liście głównej odznaczyć parametr „Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy” – umożliwi to zaznaczenie tej opcji na dodatkowej liście płac w obrębie tego miesiąca.

 

UWAGA! Parametr „Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy” będzie automatycznie zaznaczony w kartotece głównej listy płac. Jego działanie jest zależne od spełnienia warunku opisanego w Kroku 1 (działa tylko z zaznaczoną opcją w Rejestrze list płac). Odznaczenie parametru skutkować będzie brakiem rozliczenia podatku od skł. PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca.

Dla list płac bez zaznaczonego parametru opisanego w Kroku 1 podatek od składki PPK pracodawcy zawsze będzie rozliczony w bieżącej kartotece (w bieżącym miesiącu).

 

Krok 4

ROZLICZENIE W RAPORCIE ZUS RCA

W deklaracji ZUS RCA w pozycji nr 28 wykazujemy kwoty wpłaty w ramach pracowniczego planu kapitałowego finansowane przez płatnika składek. W sytuacji, kiedy zaznaczymy w Kartotece płacowej opcję Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy program wykaże kwotę z poprzedniego miesiąca, która zwiększyła dochód w aktualnym miesiącu (czyli zostało zastosowanie przesunięcie miesiąca odprowadzenia podatku).

 

Krok 5

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA

W sytuacji, kiedy korzystamy z opcji przesunięcia miesiąca pobrania podatku pracownikowi od składki PPK pracodawcy zostanie rozwiązana umowa z pracownikiem lub z innych powodów nie będzie możliwości pobrania podatku z wypłaty pracownika przychód pracownika zostanie zwiększony na deklaracji PIT-11.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.