Rozliczenie podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu – Zlecone

 

Krok 1

ZAZNACZENIE OPCJI W REJESTRZE LIST PŁAC

W celu naliczenia podatku od składki PPK pracodawcy w następnym miesiącu należy w pierwszej kolejności w Rejestrze list płac, przy wybranej liście płac, zaznaczyć parametr „Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu”

 

Krok 2

ROZLICZENIE WYPŁATY BEZ PODATKU OD SKŁ. PPK PRACODAWCY

W kolejnym kroku należy naliczyć kartotekę pracownika. W naliczonej wypłacie, w podstawie do opodatkowania nie będzie ujęta wartość składki PPK pracodawcy. Rozliczenie tej składki nastąpi w kolejnym miesiącu.

W Algorytmie naliczania katoteki będzie zawarta informacja o przeliczeniu listy z zaznaczoną opcją Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu.

 

Krok 3

ROZLICZENIE PODATKU OD SKŁ. PPK PRACODAWCY Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA

Należy przygotować listę płac w kolejnym miesiącu. Na liście płac, w oknie Edycji wypłaty sprawdzić zaznaczenie parametru „Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy”, a następnie naliczyć wypłatę.

W naliczonej kartotece, w podstawie opodatkowanie będzie doliczona wartość składki PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca. Należy pamiętać, że jeśli lista, w której jest rozliczana składka PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca NIE MA zaznaczonej nowej opcji w Rejestrze list płac – w podstawie opodatkowania będzię ujęta wartość składki z bieżącego i poprzedniego miesiąca. Z zaznaczoną nową opcją – w podstawie do podatku będzie ujęta tylko wartość składki z poprzedniego miesiąca (bieżąca składka będzie rozliczona w kolejnym).

 

UWAGA! Parametr „Rozliczenie podatku od skł. PPK pracodawcy” będzie automatycznie zaznaczony w każdej kartotece dopisywanej do listy płac. Jego działanie jest zależne od spełnienia warunku opisanego w Kroku 1 (działa tylko z zaznaczoną opcją w Rejestrze list płac). Odznaczenie parametru skutkować będzie brakiem rozliczenia podatku od skł. PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca.

Dla list płac bez zaznaczonego parametru opisanego w Kroku 1 podatek od składki PPK pracodawcy zawsze będzie rozliczony w bieżącej kartotece (w bieżącym miesiącu).

 

Rozliczenie podatku z poprzedniego miesiąca możne nastąpić tylko na jednej liście płac w miesiącu.

W Algorytmie naliczania katoteki będzie zawarta informacja o rozliczeniu składki PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca.

W Karcie wynagrodzeń przychód wynikający z rozliczenia składki PPK pracodawcy z poprzedniego miesiąca będzie wymagany w osobnej pozycji.

Krok 4

ROZLICZENIE W RAPORCIE ZUS RCA

W przypadku list z zaznaczeniem w Rejestrze list płac opcji „Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu” – składka na PPK finansowana przez płatnika składek będzie ujęta w raporcie ZUS RCA poz. 28 w następnym miesiącu (w miesiącu rozliczenia podatku od tej składki).

W przypadku list bez zaznaczonej opcji „Wpłata składki na PPK w kolejnym miesiącu” – składka na PPK finansowana przez płatnika składek będzie ujęta w raporcie ZUS RCA poz. 28 w bieżącym miesiącu.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.