Czy kwoty zatwierdzonych dodatków zostaną automatycznie wczytane w systemie Płace?

Jeśli na poziomie całej gminy, miasta czy powiatu, średnie wynagrodzenia nauczycieli z danego stopnia awansu zawodowego będą niższe niż wynagrodzenia rzeczywiście wypłacane, organ prowadzący przekaże jednostce informacje o kwotach dodatków. Przyznane kwoty dodatków nie zostaną automatycznie wczytane do programu Płace, tylko zostaną opublikowane w Panelu Jednostki systemu Progman Cl...
Więcej

Podczas importu raportu (plik wygenerowany w Płacach) pojawia się informacja o błędzie – gdzie szukać przyczyny?

W przypadku pojawienia się informacji o błędzie po dokonaniu operacji wczytania pliku wygenerowanego z Płac należy sprawdzić następujące etapy tej operacji: plik csv/xlsx wygenerowany z Płac musi być prawidłowo wyeksportowany z Płac dla danej jednostki lub kilku jednostek, nie należy edytować pliku csv/xlsx i dopisywać w nim dodatkowych danych (zmieniony ręcznie plik nie...
Więcej

Kto może poprawić dane wprowadzonej jednostki (nazwę skróconą, pełną nazwę, NIP, Regon)?

Zmiany danych jednostki (nazwy, skrótu, danych adresowych, numerów NIP i Regon) może dokonać zarówno administrator po stronie organu jak i każdy Użytkownik jednostki, który ma ustawione odpowiednie uprawnienia. W tym celu należy: przejść do kartoteki Ustawienia (górna niebieska belka), na liście dostępnych jednostek zaznaczyć właściwą pozycję poprzez kliknięcie na ni...
Więcej

Kto nadaje uprawnienia w panelu jednostki systemu Art.30 KN?

Pierwsze uprawnienia do systemu Progman Cloud Art.30 KN nadawane są przez administratora po stronie Wolters Kluwer. Dostępy do odpowiednich paneli (Panelu Jednostki lub Panelu Zbiorczego) wraz z uprawnieniami przypisywane są na podstawie informacji przekazanych przez organ prowadzący w formatce do zamówienia. Zmiany w uprawnieniach może w każdej chwili dokonać także administrator systemu ...
Więcej

Nie mogę zalogować się do systemu Progman Cloud Art.30 KN. Nie otrzymałam linku aktywacyjnego. Co zrobić?

W takiej sytuacji proszę w przeglądarce internetowej wpisać adres https://borg.wolterskluwer.pl a następnie wybrać Przypomnij hasło. Wykonując kolejne kroki proszę wprowadzić swój adres mailowy. Na wskazaną skrzynkę mailową powinien trafić mail, w którym można ustanowić nowe hasło poprzez postępowanie zgodnie z instrukcją. W razie braku maila proszę sprawdzi...
Więcej

Z jakiego powodu, generując raport z jednostki „X” (z systemu Progman Płace), widzę stworzonych kilka plików z różnych jednostek?

Przykład: W przypadku, gdy dany Użytkownik ma uprawnienia do wielu jednostek na jednej bazie, system generuje automatycznie raporty do wszystkich uprawnionych jednostek. Oczywiście oddzielny plik dla każdej jednostki. Każdy z plików zawiera < Nazwę_jednostki Okres_Raportu Datę_raportu > . Proszę zwrócić uwagę na wybranie prawidłowego pliku danej jednostki podczas importu danyc...
Więcej

Co zrobić, gdy przy pierwszym logowaniu do Progman Cloud, system loguje mnie do Progman Majątek Web?

Taka sytuacja może mieć miejsce w wyjątkowych przypadkach. Pojawi się okno: Aby przejść w prawidłowe miejsce, należy w oknie przeglądarki wybrać adres https://progman.cloud, a następnie poprzez wpisanie loginu (adres mailowy) i hasła zalogować się bezpośrednio do systemu Progman Cloud.
Więcej

W jaki sposób wygenerować plik raportu z art. 30 KN (z systemu Progman Płace)?

W celu przygotowania pliku w formacie csv, który będzie zaimportowany do nowego systemu Progman Cloud Art.30 KN/ Panel Jednostki, należy w dotychczasowym systemie Progman Płace wykonać kolejno opisane kroki: · przejść do widoku Raporty (art. 30a KN), · przy przycisku Parametry rozwinąć strzałkę i wybrać opcję Parametry eksportu, · w wyświetlonym oknie wskazać ścieżkę ...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę