Prowadzę sprzedaż w ramach dochodów budżetowych oraz dochodów własnych. Jak ustawić oddzielne numeracje dla tych grup dokumentów sprzedażowych?

Ustawienie oddzielnej numeracji wymaga ewidencjonowania dokumentów sprzedaży w obrębie grup. W tym celu w Słowniki - Grupy dokumentów należy wprowadzić skrócone nazwy grup, np. B, DW, które później będą wykorzystywane w numerze dokumentu. Dodatkowo można wypełnić pole Nazwa w celach informacyjnych. Po zdefiniowaniu grup dokumentów należy w oknie głównym programu w polu o nazwie...
Więcej

Czy w programie istnieje możliwość wyodrębnienia sprzedaży dotyczącej poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki lub rodzajów sprzedaży oraz zdefiniowania dla nich odrębnej numeracji?

Istnieje możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży dla poszczególnych komórek organizacyjnych bądź rodzajów sprzedaży. W tym celu w Słowniki -  Grupy dokumentów należy zdefiniować listę grup, z których Użytkownik będzie korzystał przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Następnie w oknie głównym programu, w polu o nazwie Grupa (w górnej części, obok pola Rok / Miesiąc)...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę