Z jakiego wydruku należy korzystać przy uzgadnianiu kwot w kolumnach należności/zobowiązania ogółem odpowiednio na sprawozdaniach Rb-27s/28s?

Pomocnym wydrukiem, dzięki któremu w łatwy sposób zweryfikować poprawność danych na sprawozdaniach wykazujących należności lub zobowiązania jest Zestawienie obrotów i sald - konta rozrachunkowe. To wydruk pozwalający na ustalenie aktualnego stanu zobowiązań i należności na kontach rozrachunkowych w ujęciu analitycznym i syntetycznym. Wydruk może być sporządzony dla wybranego m...
Więcej

Z czego liczone jest wykonanie dochodów w sprawozdaniu Rb-27/Rb-27 S?

W sprawozdaniu Rb-27/RB-27S należności ogółem przedstawiają saldo Wn należności zaksięgowanych na kontach zdefiniowanych przez Użytkownika, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy W programie domyślnie ustalono konto 221, jednakże jeśli zachodzi konieczność wskazania dodatkowych kont np. 201, należy wybrać ikonkę znajdującą się w sąsiedztwie prz...
Więcej

Dlaczego program nie nalicza poprawnie zobowiązań i należności w sprawozdaniach?

Warunkiem koniecznym poprawnego naliczania rozrachunków jest poszerzenie kont zespołu 2 o podziałkę klasyfikacji budżetowej np. 201-00-801-80101-4210-01. Dodatkowo, w dokumentach księgowych należy obligatoryjnie uzupełnić pole „data płatności”. W celu poprawnego naliczania należności i zobowiązań należy także kontrolować typy operacji, jakie wyświetlają się w oknie dokumen...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę