Z czego liczone jest wykonanie dochodów w sprawozdaniu Rb-27/Rb-27 S?

W sprawozdaniu Rb-27/RB-27S należności ogółem przedstawiają saldo Wn należności zaksięgowanych na kontach zdefiniowanych przez Użytkownika, których pierwotny termin płatności przypada na dany rok budżetowy W programie domyślnie ustalono konto 221, jednakże jeśli zachodzi konieczność wskazania dodatkowych kont np. 201, należy wybrać ikonkę znajdującą się w sąsiedztwie prz...
Więcej

Dlaczego na sprawozdaniu Rb-27S dochody otrzymane są równe 0,00, a w kolumnie dochody wykonane te kwoty widnieją ?

Jeżeli kolumna 8- dochody otrzymane w sprawozdaniu RB-27S jest pusta i system nie uzupełnił tych pól automatycznie to znaczy, że podczas przygotowywania sprawozdania nie został zaznaczony parametr „z dochodami otrzymanymi”.
Więcej

Dlaczego podczas przygotowania sprawozdania Rb-27/27S oraz 27ZZ pojawia się komunikat „Brak danych do wydruku”, a w rzeczywistości dochody zostały zrealizowane?

Sprawozdanie Rb-27/27S oraz 27ZZ jest przygotowywane z paragrafów, które zostały oznaczone jako paragrafy dochodów. Dochody wykazywane w powyższych sprawozdaniach należą do dochodów budżetowych, więc pole "dochody wydzielone" także powinno pozostać puste. W sprawozdaniu domyślnie wykazywane są tylko te paragrafy, które mają przypisany plan lub wykazują obrót.
Więcej

Dlaczego program nie nalicza poprawnie zobowiązań i należności w sprawozdaniach?

Warunkiem koniecznym poprawnego naliczania rozrachunków jest poszerzenie kont zespołu 2 o podziałkę klasyfikacji budżetowej np. 201-00-801-80101-4210-01. Dodatkowo, w dokumentach księgowych należy obligatoryjnie uzupełnić pole „data płatności”. W celu poprawnego naliczania należności i zobowiązań należy także kontrolować typy operacji, jakie wyświetlają się w oknie dokumen...
Więcej

Gdzie wprowadzić dane adresata sprawozdania?

W celu wprowadzenia danych jednostki, do której będzie kierowane sprawozdanie należy wejść w Ustawienia - Parametry - Dane jednostki nadrzędnej. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu informacji o nazwie oraz adresie jednostki, jej dane będą wyświetlane na wszystkich sprawozdaniach budżetowych.
Więcej

Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?

W celu wpisania kodów województwa, powiatu, gminy należy skorzystać z opcji Symbole na sprawozdaniach RB zawartej w górnym menu Ustawienia.
Więcej

W jaki sposób zmienić na wydruku datę sporządzenia sprawozdania?

Data sporządzenia sprawozdania budżetowego jest tożsama z datą systemową komputera. Jeżeli Użytkownik w Ustawieniach >> Dodatkowych informacjach na Rb zaznaczył fistaszkiem opcję "automatycznie wstawiana data systemowa" wówczas program na wszystkich drukach sprawozdań będzie wpisywał datę, zgodną z datą komputera. Zmiana daty systemowej komputera powoduje jednoczesną zmianę...
Więcej

Dlaczego na wydruku sprawozdań program wyświetla ujemne wartości wykonania?

W trakcie definiowania paragrafów, z których będzie korzystała jednostka, należy oznaczyć, które paragrafy obsługują wydatki / dochody. Jeżeli dany paragraf zostanie oznaczony jako wydatkowy, poprzez postawienia przy nim fistaszka w polu "paragraf wydatków", oznacza to, że na tym paragrafie powinny być księgowane wydatki. Jeżeli będą na nim księgowane dochody, to program poprzez ...
Więcej

Prawidłowe naliczanie do sprawozdania Rb-N, Rb-Z

Ze względu na to, iż dłużnicy zostali w sprawozdaniu Rb-N, Rb-Z podzieleni przez ustawodawcę na grupy, przed przystąpieniem do naliczania sprawozdania należy ustalić przynależność kontrahentów do poszczególnych grup. Ustawodawca w danych uzupełniających do sprawozdania zdefiniował, które jednostki zaliczane są do wyżej wymienionych grup. Kontrahentom, którzy nie należą do ża...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę