Co należy zrobić gdy nie zgadza się stan magazynowy (wartość) z dokumentami z księgowości?

W takiej sytuacji zaleca się użytkownikowi wykonanie korekty wartości (Narzędzia >>Korekta wartości). Podczas wykonywania tej czynności program sprawdza czy występuje sytuacja, w której cena razy ilość nie daje wartości. Jeśli taka sytuacja zostanie wykryta, to program tworzy dokument RW korygujący, który koryguje różnice między ponownym przeliczeniem ceny razy ilość a war...
Więcej

Użytkownik ma wprowadzone dokumenty rozchodu – RW z całego miesiąca, a wykrył błąd w jednym z dokumentów RW z początku miesiąca i chce go poprawić a nie może, jak to zrobić?

Faktycznie nie można skasować dokumentu RW po którym były późniejsze rozchody , ponieważ to mogłoby spowodować stan ujemny magazynu. Aby usunąć taki dokument należy w pierwszej kolejności pokasować dokument RW które były utworzone później i dopiero wtedy można poprawić ten dokument. Oczywiście nie będzie to problematyczne jeśli tworzymy dokumenty RW z poziomu Raportów dzien...
Więcej

W jaki sposób program nadaje kolejne numery dokumentów?

W programie w kartotece Jednostki jest możliwość wyboru sposobu numeracji dokumentów. Pierwszym krokiem do ustalenia sposobu numeracji jest ustalenie zakresu numeracji: w obrębie magazynu – w zależności od tego, do którego magazynu będzie należał dokument, program zaproponuje kolejny wolny numer dla tego magazynu. w obrębie rodzaju operacji – program prowadzi odrębną n...
Więcej

Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia?

W raporcie dziennym w zakładce Zapotrzebowanie, podczas wpisywania towarów/potraw nie uzupełniono pola posiłek. Po jego wpisaniu średni koszt całodziennego wyżywienia powinien zostać wyliczony.
Więcej

Czy jeśli wprowadzę potrawy i towary do zakładki zapotrzebowanie to automatycznie przeniosą się one do jadłospisu?

Program Stołówka umożliwia import informacji wcześniej wprowadzonych w zakładce zapotrzebowanie do jadłospisu. W zakładce jadłospis za pomocą przycisku Dopisz składniki zapotrzebowania towary i potrawy zostaną przypisane do posiłków w jadłospisie.
Więcej

Czy, jeśli w zakładce jadłospis przy konkretnym posiłku wstawię potrawę, przeniesie mi automatycznie dane o tej potrawie do zakładki zapotrzebowanie?

Program umożliwia w zakładce jadłospis wstawienie potrawy. Za pomocą przycisku Wstaw potrawy możemy wybrać z listy wcześniej wprowadzonych potraw tą, którą chcemy dodać do konkretnego posiłku. Po zaimportowaniu potrawy do jadłospisu, pojawi się ona automatycznie w zakładce zapotrzebowanie.
Więcej

Czy istnieje w programie opcja stworzenia raportu dziennego na podstawie innego?

W programie można skopiować zapotrzebowanie i treść jadłospisu z innego raportu. W tym celu należy w oknie raportu dziennego w zakładce Jadłospis przy wybranym posiłku kliknąć na przycisk Kopiuj z innego raportu. W oknie Kopiuj jadłospis możemy zaznaczyć jakie informacje chcemy zaimportować do konkretnego posiłku. Dostępne opcje umożliwiają nam możliwość wyboru danych jaki...
Więcej

Czy w systemie Progman Stołówka istnieje możliwość wprowadzania gotowych potraw?

Program pozwala na wprowadzenie gotowych potraw za pośrednictwem kartoteki Potrawy. Po kliknięciu na przycisk Nowy pojawi się Kreator potraw. Poprzez kolejne etapy tworzenia potrawy definiuje się skład potrawy. Końcowym etapem jest stworzenie receptury (np. poprzez skopiowanie składników lub wpisanie ręczne receptury). Kreator umożliwia również sprawdzenie na ile porcji starczy towaru ...
Więcej

Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0?

Prawdopodobnie Użytkownik przygotował inwentaryzację i zamknął ją bez stwierdzenia żadnego towaru. Program utworzył dokument RW o wartości wszystkich towarów. Należy ten dokument usunąć i stan magazynowy wróci.
Więcej

Jak rozpocząć inwentaryzację w systemie Progman Stołówka?

W celu rozpoczęcia inwentaryzacji, należy przejść do kartoteki Inwentaryzacja i wybrać przycisk Nowy, który wywołuje okno Inwentaryzacja Stołówka. W oknie tym należy ustalić datę rozpoczęcia, osobę odpowiedzialną za magazyn, na jaki dzień ma być uwzględniony stan magazynowy, grupy towarów oraz rodzaj ewidencji. Pole Opis jest polem nieobowiązkowym i służy do zamieszczenia dod...
Więcej

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę