Terminarz

 

Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska.

 

Do terminarza można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego.

Po uruchomieniu Terminarza Użytkownik ma dostęp do widoku bieżącego miesiąca w kalendarzu z zaznaczonymi w nim terminami. Kliknięcie w którykolwiek z terminów spowoduje wyświetlenie jego treści.

Zmiana widoku

Aby wyświetlić terminy z innego miesiąca, należy kliknąć na ikonę  i w rozwijanym menu wybrać właściwy miesiąc. Dodatkowo można użyć ikon strzałek  i .

Ponadto możliwe jest przełączanie widoku pomiędzy widokiem pojedynczego dnia, tygodnia oraz miesiąca. Służą temu ikony widoczne w zakładce Terminarz: .

Przy pomocy ikony można wyświetlić z prawej strony ekranu chronologiczną listę terminów począwszy od najwcześniejszych.

Dostępne terminarze

Funkcjonalność zawiera zestawy predefiniowanych terminów z różnych zakresów tematycznych.
O ich wyświetlaniu może zdecydować Użytkownik zaznaczając właściwe opcje w menu po prawej stronie ekranu.

Użytkownik może również dodawać ustalone przez siebie terminy. Służy temu ikona . Otwiera ona okno, w którym można wprowadzić nazwę i opis wydarzenia, określić czas jego trwania, a także ustawić przypomnienie. Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć na ikonę Dodaj wydarzenie.

Ustawienia

Dzięki opcjom dostępnym w zakładce Ustawienia możemy personalizować wygląd i działanie Terminarza.

– w menu można określić, z jakim wyprzedzeniem mają być wysyłane powiadomienia emailowe o wydarzeniach bądź wydarzeniach całodziennych, a także z jakich terminarzy mają pochodzić

– Użytkownik może wskazać, ile domyślnie ma trwać wydarzenie i czy należy ostrzegać o konfliktach z innymi terminami,

– menu pozwala określić wygląd kalendarza oraz wskazać dni robocze.

Eksport Terminarza

Jeżeli Użytkownik wprowadził własne terminy, może wyeksportować je do pliku w formacie *.ics, a następnie wykorzystać w innych aplikacjach obsługujących ten format. Służy temu opcja w zakładce Eksport.

Uwaga: eksportowi podlegają jedynie terminy wprowadzone przez Użytkownika.