Ustawianie ograniczenia wejścia do pakietu po IP

 

Istnieje możliwość takiego ustawienia uprawnień, aby do wybranych pakietów użytkownicy mogli zalogować się tylko ze wskazanego IP lub zakresu IP.

W tym celu na poszczególnych pakietach musi być ustawione ograniczenie dostępu po IP.

To rozwiązanie pozwala tak wysterować dostępem aby wybrana grupa użytkowników mogła korzystać ze wskazanych pakietów tylko na konkretnych urządzeniach (ze zdefiniowanym IP). Poza tymi urządzeniami użytkownik po zalogowaniu nie zobaczy pakietów dostępnych na IP.

Aby uruchomić dostęp do licencji po IP należy przesłać na adres: pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl wiadomość z adresu mailowego Administratora z informacją na jakich pakietach należy uruchomić dostęp po IP.

Gdy obsługa adresów IP dla wybranego pakietu jest włączona, administrator pakietu może nadać domyślne ograniczenia adresów IP dla całego pakietu. Po najechaniu kursorem na dany pakiet po prawej stronie ekranu pojawia się ikona „opcji”   i po jej wybraniu pojawia się możliwość „Ustaw Ograniczenia IP”.

Po wybraniu „Ustaw ograniczenie IP” otworzy się okno „Zdefiniuj adresy IP”.

Można tu wprowadzić kilka zakresów dla adresów IP.

Jeżeli komputer, z którego loguje się użytkownik będzie miał publiczny adres IP spełniający kryteria – to zostaną mu przydzielone uprawnienia do pakietu.

 

Uwaga!

Ustawienie domyślnych ograniczeń dla użytkowników pakietu, spowoduje automatyczne nadanie tych ograniczeń wszystkim przypisanym aktualnie użytkownikom. Również, gdy dodamy nowego użytkownika – to będzie on automatycznie podlegał tym ograniczeniom.

Domyślne ograniczenia dla całego pakietu można nadać nawet wtedy, gdy pakiet nie ma przypisanych użytkowników.