Usuwanie użytkownika z licencji programu

 

Logujemy się na stronie http://logowanie.lex.pl adresem e-mail administratora licencji. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Administracja

Następnie aby usunąć użytkownika/użytkowników wybieramy skrót z pulpitu USUŃ UŻYTKOWNIKÓW Z LICENCJI

Wprowadzamy adresy e-mail, które chcemy usunąć z licencji programu następnie wybieramy USUŃ WSZYSTKICH Z LICENCJI

Jeżeli lista się zgadza to przechodzimy od kolejnego kroku wybierając DALEJ

Wybieramy licencje, z których chcemy usunąć użytkowników lub klikamy obok nazwy licencji aby zaznaczyć wszystko

W kolejnym kroku określamy czy użytkownik powinien otrzymać powiadomienie o usunięciu jego adresu z licencji programu czy też nie

Druga metoda usuwania użytkownika z licencji jest dostępna tutaj:

http://pomoc.wolterskluwer.pl/usuwanie-uzytkownikow/