W jaki sposób przypisać kody GTU do towarów/usług?

4 listopada 2020

Program Rozrachunki umożliwia wprowadzenie oznaczenia identyfikującego towar lub usługę pod kątem przynależności do jednej z 13 grup towarowo-usługowych (w skrócie GTU). W tym celu w kartotece „Towary” zostało dodane nowe pole o nazwie „Kod GTU”. Jeżeli dany towar lub usługa będzie przynależeć do jednej z grup, wówczas użytkownik będzie miał możliwość przypisania właściwego kodu, który zostanie uwzględniony w procesie generowania JPK_V7.

W jaki sposób przypisać oznaczenia rodzajów oraz procesów do JPK w dokumentach sprzedaży i zakupu?

W oknie ewidencji dokumentów jest możliwość wskazania określonych w rozporządzeniu oznaczeń dokumentu. W okienku obsługi dokumentu sprzedażowego wyodrębniona została dodatkowa zakładka „JPK”, która umożliwia przypisanie odpowiednich oznaczeń w dokumencie

:

W oknie ewidencji dokumentów jest możliwość wskazania określonych w rozporządzeniu oznaczeń dokumentu. W okienku obsługi dokumentu sprzedażowego wyodrębniona została dodatkowa zakładka „JPK”, która umożliwia przypisanie odpowiednich oznaczeń w dokumencie:

 

Swój wybór należy zatwierdzić przyciskiem ”Wybierz”.

Wówczas w polu oznaczenia pojawią się kody wszystkich zaznaczonych pozycji. Gdy kursor myszy zostanie ustawiony na polu oznaczenia, spowoduje to wyświetlenie ich pełnych nazw:

Pozostałe funkcjonalności okna obsługi dokumentów sprzedażowych pozostają bez zmian.

Przypisywanie oznaczeń w dokumentach zakupu odbywa się analogicznie jak w sprzedaży (w zakupie nie występuje słownik oznaczeń procesów).

 

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę